Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty

Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Tylko biedni ludzie odczuwają prawdziwą przyjemność, gdy mogą coś ofiarować. -George Eliot


tylko-biedni-ludzie-odczuwają-prawdziwą-przyjemność-gdy-mogą-coś-ofiarować
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz. -Anonim


przyjemność-dojrzewa-tylko-wtedy-gdy-ę-ją-pamię-ty-hman-mówisz-tak-jakby-przyjemność-była-jedną-a-pamięć-inną-a-to-jest-jedna-rzecz
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Klienci mogą schodzić się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczo -George Schenk


klienci-mogą-schodzić-ę-tłumnie-ale-zadowolenie-odczuwają-pojedynczo
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Dobrane małżeństwo - kiedy oboje małżonkowie w tym samym czasie odczuwają potrzebę kłótni. -Jules Renard


dobrane-łżeństwo-kiedy-oboje-łżonkowie-w-tym-samym-czasie-odczuwają-potrzebę-kłótni
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Może właśnie ludzie niezdolni do miłości najżywiej odczuwają piękno, jest to przynajmniej najsilniejsze wrażenie, jakie może im dać kobieta. -Stendhal


może-właśnie-ludzie-niezdolni-do-miłoś-najżywiej-odczuwają-piękno-jest-to-przynajmniej-najsilniejsze-wrażenie-jakie-może-im-dać-kobieta
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: W głębi ducha zawsze się pozostaje kimś bardzo młodym. Moi sędziwi przyjaciele zwierzyli mi się, że czasem odczuwają swe własne ciało i twarze jak przebranie. -Jeanne Moreau


w-głębi-ducha-zawsze-ę-pozostaje-kimś-bardzo-młodym-moi-sędziwi-przyjaciele-zwierzyli-mi-ę-że-czasem-odczuwają-swe-własne-ciało-i-twarze
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają. -Horace Walpole


Świat-jest ko­medią-dla-tych-co myślą-i tra­gedia-dla-tych-co odczuwają
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Każde­go po­ciąga je­go włas­na przyjemność. -Wergiliusz


każde­go-po­ąga-­go-włas­na-przyjemność
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Piękna rzecz to wieczna przyjemność. -John Keats


piękna-rzecz-to-wieczna-przyjemność
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz


Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz


Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Każdego pociąga jego własna przyjemność. -Wergiliusz


każdego-pociąga-jego-własna-przyjemność
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Ciągła przyjemność przestaje być przyjemnością. -Anonim


ciągła-przyjemność-przestaje-być-przyjemnośą
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Obowiązkowa przyjemność jest nieprzyjemnym obowiązkiem. -Anonim


obowiązkowa-przyjemność-jest-nieprzyjemnym-obowiązkiem
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Cnota to to, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość. -Jeremy Bentham


cnota-to-to-co-powiększa-przyjemność-a-zmniejsza-przykrość
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego -Epikur


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. -Epikur


przyjemność-jest-początkiem-i-celem-życia-szczęśliwego
Odczuwają Prawdziwą Przyjemność Cytaty: Człowiek odczuwa przyjemność, kiedy zdobywa zysk. -Bias z Prieny


człowiek-odczuwa-przyjemność-kiedy-zdobywa-zysk