Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty

Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Staraj odnaleźć ziarno prawdy w tym, co inni mówią o tobie. Nie zadręczaj się drobiazgami. -Richard Carlson


staraj-odnaleźć-ziarno-prawdy-w-tym-co-inni-mówią-o-tobie-nie-zadręczaj-ę-drobiazgami
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard


prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Wszystkie marzenia mają w sobie ziarno prawdy, a geniusz polega na poznawaniu marzeń, z których można wydobyć te ziarna. -Hans Selye


wszystkie-marzenia-mają-w-sobie-ziarno-prawdy-a-geniusz-polega-na-poznawaniu-marzeń-z-których-można-wydobyć-te-ziarna
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: kruszyłam pod stopą kości co zos­tały rzucone na pożarcie moim oczom za­cis­kałam zęby czasu głową, którą mi nadgryzły przez co teraz szyb­ciej się psuję roz­gniotłam ziarno prawdy które zna­lazłam w kłamstwie rzu­ciłam je na przechodniów niech ich w oczy kole wywróciłam krzesło do góry nogami żeby znalazło w podłodze oparcie darłam się na strzępy że nie jes­tem szmatą ale czar­no-białe płytki zabłysły zaprzeczeniem  -jatoja


Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Kolekcjonerstwo: Ziarno do ziarna i rozprawa karna. -Tadeusz Szyfer


kolekcjonerstwo-ziarno-do-ziarna-i-rozprawa-karna
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: za­miast tra­cić czas na tworze­nie lis­ty 'plusów i minusów', poszu­kaj ta­kich celów, które dadzą ci naj­większą mo­tywację i dla których war­to będzie działać. ar­gu­men­ty za tym by się pod­dać zaw­sze zdołasz odnaleźć. -thrillofit


Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: *** Nadziei ziarno wy­bija na pożogach. Ziemia oddycha. -Papużka


nadziei-ziarno-wy­bija-na pożogach-ziemia-oddycha
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Zniszcz ziarno zła, bo wyrośnie i zniszczy Ciebie. -Ezop


zniszcz-ziarno-zła-bo-wyrośnie-i-zniszczy-ciebie
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy. -Virginia Woolf


Światło-prawdy-spada-na-nas-z-bezlitosną-szczerośą-w-świetle-prawdy-obojgu-nam-diabelsko-nie-do-twarzy
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner


niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy


im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne. -Montesquieu


są-prawdy-których-nie-wystarczy-dowieść-ale-które-trzeba-dać-uczuć-do-tych-należą-prawdy-moralne
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Plu­gawe ziarno wy­bija na pożodze. A ziemia krwawi. -Papużka


plu­gawe-ziarno-wy­bija-na pożodze-a-ziemia-krwawi
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Błąd jest tym bar­dziej niebez­pie­czny, im więcej w nim prawdy. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: I tak przeszedł dzień... Dmuchały nań godziny lenistwa i rozwiały go jak ziarno. -Katherine Mansfield


i-tak-przeszedł-dzień-dmuchały-nań-godziny-lenistwa-i-rozwiały-go-jak-ziarno
Odnaleźć Ziarno Prawdy W Tym Cytaty: Jest rzeczą zachwycającą, że w wielkości każdego z geniuszy znajduje się zawsze ziarno szaleństwa. -Molier


jest-rzeczą-zachwycającą-że-w-wielkoś-każdego-z-geniuszy-znajduje-ę-zawsze-ziarno-szaleństwa