Odważniej Myśli Się W Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Odważniej Myśli Się W Cytaty: To Two­je MYŚLI ok­reślają to CZYM się in­te­re­su­jesz - nig­dy na od­wrót. -Krio
to two­-myŚli-ok­reślają-to czym ę-in­te­re­su­jesz- nig­dy-na od­wrót
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Wszystkie wielkie myśli rodzą się podczas marszu. -Friedrich Nietzsche
wszystkie-wielkie-myśli-rodzą-ę-podczas-marszu
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Bał się po pros­tu myśli, że można żyć inaczej... -Jarosław Iwaszkiewicz
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny. -Zygmunt Krasiński
pokojem-myśli-i-powagą-ciała-dzieją-ę-wielkie-czyny
Odważniej Myśli Się W Cytaty: To­bie zapewne, też obiła się o uszy. Me­lodia myśli. -cytlopka
to­bie-zapewne-też-obiła ę-o uszy-me­lodia-myśli
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Dobre myśli są aniołami, które się wysyła, by przywabiać oczekiwane. -Zenta Maurina
dobre-myśli-są-aniołami-które-ę-wysyła-by-przywabiać-oczekiwane
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Mniej należy obawiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann
mniej-należy-obawiać-ę-głodu-ż-złych-myśli
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela. -Paul Ambroise Valery
kiedy-nie-można-zaatakować-myśli-atakuje-ę-myśliciela
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Kochając nie myśli się, by coś zachować dla siebie. -Romain Rolland
kochając-nie-myśli-ę-by-coś-zachować-dla-siebie
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro. -Erike Werner
mężczyzna-myśli-lepiej-dzisiaj-ż-jutro-kobieta-myśli-lepiej-dzisiaj-i-jutro
Odważniej Myśli Się W Cytaty: o drze­wach się mówi, że rosną a tak właśnie bolą korzenie od ziemi po niebo i zdjęcia ro­bi się ptakom gdy nie da się zabić subtelniej a o nas się na­wet nie myśli bo stworzyć to naj­pierw zapomnieć  -Papillondenuit
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Przy­dałaby się szczot­ka, która uporządku­je mo­je roz­wiane myśli. -NightHuntress
przy­dałaby ę-szczot­ka-która-uporządku­-mo­-roz­wiane-myśli
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli. -Heiner Geissler
tam-gdzie-wszyscy-myślą-to-samo-w-ogó-niewiele-ę-myśli
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Nocą myśli się łat­wiej, w głowie jest mniej hałasu. -Victor Marie Hugo
nocą-myśli ę-łat­wiej-w głowie-jest mniej-hałasu
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Po­kojem myśli i po­wagą ciała dzieją się wiel­kie czyny. -Zygmunt Krasiński
po­kojem-myśli-i po­wagą-ciała-dzieją ę-wiel­kie-czyny
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Kochając nie myśli się, by coś zacho­wać dla siebie. -Romain Rolland
kochając-nie myśli-ę-by coś-zacho­wać-dla-siebie
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Wy­daję ci się, że błyszczysz w świecie, gdzie myśli tak co dru­gi człowiek. -respirer
wy­daję- ę-że błyszczysz-w świecie-gdzie-myśli-tak-co dru­gi-człowiek
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Mniej na­leży oba­wiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann
mniej-na­ży-oba­wiać ę-głodu-ż-złych-myśli
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Gdy nie potrafi się atakować myśli, atakujemy jego autora. -Paul Ambroise Valery
gdy-nie-potrafi-ę-atakować-myśli-atakujemy-jego-autora
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Plączą się myśli, gdy chcą w swoją sieć złapać jakieś kłamstwo. -Wojciech Bartoszewski
plączą-ę-myśli-gdy-chcą-w-swoją-sieć-złapać-jakieś-kłamstwo
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim:
gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Kiedy nie można zaata­kować myśli, ata­kuje się myśliciela. -Paul Ambroise Valéry
kiedy-nie można-zaata­kować-myśli-ata­kuje ę-myśliciela
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Chmu­ry kłębią się Mo­je myśli zbłądziły Deszczo­wo dziś jest 20.06.2015 றiℓℓ... -mill
chmu­ry-kłębią-ę-mo­-myśli-zbłądziły-deszczo­wo-dziś-jest-20062015-றiℓℓ
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Czas og­romnie wydłuża się, kiedy o kimś myśli­my ciągle, na ja­wie i we śnie... -Bolesław Prus
czas-og­romnie-wydłuża-ę-kiedy-o kimś-myśli­my-ągle-na ja­wie-i we śnie
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nitru
gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nitru-to-osobliwy-człowiek
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim
gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Ludzie pytają: Cze­mu tyl­ko o miłości? To nud­ne – Oczy Uśmiechy Drżenia Ciał i dusz Ogień Kłębki myśli rozwichrzonych Ni­hil novi. Pat­rzę ciemno Uśmie­chem ko­loru czer­wo­nego wina Pytam: O czym mam pisać Jak nie o ser­cu bijącym Które wy­rywa się Rytmicznie A jed­nak zaw­sze inaczej O czym jak nie o nim Co zna mnie najlepiej O czym jak nie o myśli jego Najnatrętniejszej Co napędza je do biegu? Muszę – mówię Ab Iove principium  -Gold Fishy
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Oni się tyl­ko mi­jają - myśli. Ciągle gdzieś pędzą, a na­wet kiedy są na miej­scu, każdy za­myka się u siebie. Tu nig­dy nie ma ot­wartych drzwi. -Anna Onichimowska
oni ę-tyl­ko-mi­jają- myśli-ciągle gdzieś-pędzą-a na­wet-kiedy-są na miej­scu-każdy-za­myka ę-u siebie-tu nig­dy
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Ty­le się zmieniło... Ty­le się zdarzyło... Ty­le myśli no­wych przybyło... Ale nikt ich nie może zo­baczyć, wysłuchać, kiedy ludzkość jest tak śle­pa i głucha. -LunaLove
ty­ ę-zmieniło-ty­ ę-zdarzyło-ty­-myśli-no­wych-przybyło-ale-nikt-ich-nie może-zo­baczyć-wysłuchać-kiedy-ludzkość
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych. -Sacha Guitry
kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert
os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Często wszystko jest uratowane wtedy, kiedy się myśli, że już zostało stracone. -Lew Tołstoj
często-wszystko-jest-uratowane-wtedy-kiedy-ę-myśli-że-już-zostało-stracone
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Słowo polskie zwiastować ma myśli, do których nikt w świecie się jeszcze nie dopracował. -Stanisław Brzozowski
słowo-polskie-zwiastować-myśli-do-których-nikt-w-świecie-ę-jeszcze-nie-dopracował
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Całą swoją in­ność be­zus­tannie dławi; Myśli, ze to głębia - a to dno się jawi. -SirNobody
całą-swoją-in­ność-be­zus­tannie-dławi-myśli-ze to głębia- a to dno ę-jawi
Odważniej Myśli Się W Cytaty: Z wszystkich dóbr tego świata najchętniej zrzeka się mężczyzna dobrodziejstwa własnych myśli. -Feliks Chwalibóg
z-wszystkich-dóbr-tego-świata-najchętniej-zrzeka-ę-mężczyzna-dobrodziejstwa-własnych-myśli