Ofiary Tworzy Potwora Cytaty

Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19


niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Nie ma groźniejszego potwora od człowiek. -Plutarch


nie-groźniejszego-potwora-od-człowiek
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Małżeństwo powinno ciągle zwalczać potwora, który pożera wszystko... a tym jest spowszednienie. -Honore de Balzac


małżeństwo-powinno-ągle-zwalczać-potwora-który-pożera-wszystko-a-tym-jest-spowszednienie
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Kochanek sławnej kobiety jest jak woźny muzealny, fotografowany u stóp olbrzymiego prehistorycznego potwora. -Pitigrilli


kochanek-sławnej-kobiety-jest-jak-woźny-muzealny-fotografowany-u-stóp-olbrzymiego-prehistorycznego-potwora
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański


bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard


człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston


człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Miłość żąda ofiary. -Tadeusz Nowakowski


Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Świat zawsze za tryumfy ofiary wymaga. -Alfred Musset


Świat-zawsze-za-tryumfy-ofiary-wymaga
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką. -Jacek Kaczmarski


nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życia - coraz więcej rozumiemy sens ofiary. -Stefan Wyszyński kard


gdy-patrzymy-na-wygodnictwo-i-bezmyślne-życia-coraz-więcej-rozumiemy-sens-ofiary
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: ...


jes­teś nieto­leran­cyjny- rzekł-pa­sożyt-do bro­ącej ę-ofiary
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy. -Simone Weil


w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Zdarza się, że sa­mot­ność ''sto­suje prze­moc'' i z ofiary wy­dusza resztki siły... Cris 16.06.2016r. insp. -Cris


zdarza-ę-że ­­ność-''sto­suje-prze­moc''-i z ofiary-wy­dusza-resztki-ły-cris-16062016r-insp
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja


Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary, bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego? -Ludwik Van Beethoven


czyż-nasza-miłość-mogłaby-istnieć-bez-ofiary-bez-rezygnacji-z-pragnienia-posiadania-wszystkiego
Ofiary Tworzy Potwora Cytaty: Ofiary można ponosić dla idei, ale nigdy jeden człowiek dla drugiego. To się mści. -Nadzieja Drucka


ofiary-można-ponosić-dla-idei-ale-nigdy-jeden-człowiek-dla-drugiego-to-ę-mś