Ogóle Cytaty

Ogóle Cytaty: Mundur oznacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Ogóle Cytaty: Niepodobieństwem jest w ogóle żyć z kimkolwiek. -Maria Kalergi


niepodobieństwem-jest-w-ogó-żyć-z-kimkolwiek
Ogóle Cytaty: Mun­dur oz­nacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Ogóle Cytaty: Całkowita wolność to zapomnienie o niej w ogóle. -Eugeniusz Kołda


całkowita-wolność-to-zapomnienie-o-niej-w-ogó
Ogóle Cytaty: Pech ma w ogóle muzykalne ucho i lubi się rytmicznie powtarzać. -Michał Choromański


Ogóle Cytaty: Pech ma w ogóle mu­zykal­ne ucho i lu­bi się ryt­micznie powtarzać. -Michał Choromański


pech- w ogó-mu­zykal­ne-ucho-i lu­bi ę-ryt­micznie-powtarzać
Ogóle Cytaty: dob­ry wojownik nie śmieje się w ogóle ra­duje życie  -Cykam


dob­ry-wojownik-nie-śmieje ę-w ogó-ra­duje-życie 
Ogóle Cytaty: Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli. -Heiner Geissler


tam-gdzie-wszyscy-myślą-to-samo-w-ogó-niewiele-ę-myśli
Ogóle Cytaty: Każdy musi być przeceniany, inaczej nie byłby w ogóle doceniony. -Rahel Varnhagen von Ense


każdy-musi-być-przeceniany-inaczej-nie-byłby-w-ogó-doceniony
Ogóle Cytaty: Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz


ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
Ogóle Cytaty: Cza­sem le­piej wy­lać słowa na pa­pier, niż je w ogóle mówić. -AnDree


cza­sem-­piej-wy­ć-słowa-na pa­pier-ż- w ogó-mówić
Ogóle Cytaty: Firma, która nie istnieje w Internecie, za pięć lat przestanie istnieć w ogóle. -Michael Dell


firma-która-nie-istnieje-w-internecie-za-pięć-lat-przestanie-istnieć-w-ogó
Ogóle Cytaty: W ogóle dobrzy ojcowie trafiają się rzadko. Z rodziców tylko matki są niezawodne. -Janina Wieczerska - Zabłocka


w-ogó-dobrzy-ojcowie-trafiają-ę-rzadko-z-rodziców-tylko-matki-są-niezawodne
Ogóle Cytaty: ja­kim cu­dem tyś tak sobą mnie zajęła nie wiem w ogóle  -Cykam


ja­kim-cu­dem-tyś-tak-sobą-mnie-zajęła-nie-wiem-w ogó 
Ogóle Cytaty: Miarą istotnego charakteru mężczyzny jest to, co by zrobił, gdyby wiedział, że go w ogóle nie posiada. -George Gordon Byron


miarą-istotnego-charakteru-mężczyzny-jest-to-co-by-zrobił-gdyby-wiedział-że-go-w-ogó-nie-posiada
Ogóle Cytaty: Mężczyźni w ogóle mają nader słabe pojęcie o dwóch rzeczach, mianowicie o logice i delikatności. -Henryk Sienkiewicz


mężczyź-w-ogó-mają-nader-słabe-pojęcie-o-dwóch-rzeczach-mianowicie-o-logice-i-delikatnoś
Ogóle Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska


za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
Ogóle Cytaty: Prawda w ogóle jest fikcją, istnieją tylko różne formy fikcji, niektóre bywają zbawieniem. -Ernest Renan


prawda-w-ogó-jest-fikcją-istnieją-tylko-różne-formy-fikcji-niektóre-bywają-zbawieniem