Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Człowiek musi wołać do Boga i nazywać Go ojcem tak długo, aż Bóg stanie się mu rzeczywiście ojcem. -Dow Ber
człowiek-musi-wołać-do-boga-i-nazywać-go-ojcem-tak-długo-aż-bóg-stanie-ę-mu-rzeczywiście-ojcem
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Czas jest ojcem prawdy. -Francois Rabelais
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot
pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich grzechów. -Heraklit z Efezu
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. -Heraklit z Efezu
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter
praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. -Oscar Wilde
język-jest-ojcem-a-nie-dzieckiem-myśli
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Despota jest najpłodniejszym ojcem i najtroskliwszym wychowawcą łotrów. -Aleksander Świętochowski
despota-jest-najpłodniejszym-ojcem-i-najtroskliwszym-wychowawcą-łotrów
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Morze - to wiel­ka mo­giła stworzenia. -Juliusz Słowacki
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: ... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego... -Zygmunt Freud
psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Uprawiać fizykę, znaczy podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst
uprawiać-fizykę-znaczy-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Rzecz to ciężka i nieraz trudna, jeśli się musi czasami zostać ojcem własnego ojca. -George Sand
rzecz-to-ężka-i-nieraz-trudna-śli-ę-musi-czasami-zostać-ojcem-własnego-ojca
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia. -Walter Nernst
zajmować-ę-biologią-oznacza-podglądać-boga-przy-akcie-stworzenia
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu, bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu. -Wespazjan Hieronim Kochowski
miłość-śmierć-sprawiedliwość-ślepe-są-do-szczę-kochają-biorą-karzą-bez-wszelkiego-wzglę
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Jeśli jest Bóg, trzeba kochać tylko Jego, a nie doczesne stworzenia. -Blaise Pascal
jeśli-jest-bóg-trzeba-kochać-tylko-jego-a-nie-doczesne-stworzenia
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw
wiedza-nigdy-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Ojcem Wszelkiego Stworzenia Cytaty: Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem. -Willy Brandt
demokracja-nie-powinna-iść-tak-daleko-żeby-w-rodzinie-większośą-głosów-decydować-kto-jest-ojcem