Ojczyzny Cytaty

Ojczyzny Cytaty: Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada. -Ludwik Pasteur


choć-nauka-nie-ojczyzny-uczony-ją-posiada
Ojczyzny Cytaty: Polacy nie mają prawa opuszczać swojej ojczyzny! -Maria Skłodowska-Curie


Ojczyzny Cytaty: Prawda nie ma Ojczyzny, przeto bywa traktowana jak włóczęga. -Władysław Stanisław Reymont


Ojczyzny Cytaty: Za różane miej te blizny, Coś dla miłej zniósł ojczyzny. -Jan Jurkowski


za-różane-miej-te-blizny-coś-dla-miłej-zniósł-ojczyzny
Ojczyzny Cytaty: Prawda nie ma ojczyzny, przeto bywa traktowana jak uprzykrzony włóczęga. -Władysław Stanisław Reymont


Ojczyzny Cytaty: Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny. -Stefan Wyszyński kard


nieszczęściem-jest-zajmowanie-ę-całym-światem-kosztem-własnej-ojczyzny
Ojczyzny Cytaty: Śmieją się po stracie ojczyzny i nadziei. Tak po tragedii występuje arlekin -Kazimierz Brodziński


Śmieją-ę-po-stracie-ojczyzny-i-nadziei-tak-po-tragedii-występuje-arlekin
Ojczyzny Cytaty: Dla kochanej Ojczyzny w nieszczęście to popadłem i popadam niewinnie przyciśnięty do nieprzyjaciół. -Jerzy Lubomirski


dla-kochanej-ojczyzny-w-nieszczęście-to-popadłem-i-popadam-niewinnie-przyciśęty-do-nieprzyjaciół
Ojczyzny Cytaty: Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny. -Cyceron


Żadne-miejsce-nie-powinno-być-dla-ciebie-milsze-od-ojczyzny
Ojczyzny Cytaty: Przys­toi wal­czyć w ob­ro­nie praw, wol­ności, ojczyzny. -Cyceron


przys­toi-wal­czyć-w ob­ro­nie-praw-wol­noś-ojczyzny
Ojczyzny Cytaty: Rozmów Polaków z Polakami o sprawach Ojczyzny nigdy nikt już nie zakłóci. -Edward Gierek


rozmów-polaków-z-polakami-o-sprawach-ojczyzny-nigdy-nikt-już-nie-zakłó
Ojczyzny Cytaty: Z miłości do ojczyzny wypisują rzeczy, z powodu których obcy wyśmiewają nasz kraj. -Anonim


z-miłoś-do-ojczyzny-wypisują-rzeczy-z-powodu-których-obcy-wyśmiewają-nasz-kraj
Ojczyzny Cytaty: Miłość ojczyzny nie pogardza miłością kobiety, owszem jedna zaleca drugą. -Aleksander Dumas


miłość-ojczyzny-nie-pogardza-miłośą-kobiety-owszem-jedna-zaleca-drugą
Ojczyzny Cytaty: Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. -Ludwik Pasteur


nauka-nie-żadnej-ojczyzny-gdyż-wiedza-ludzka-obejmuje-cały-świat
Ojczyzny Cytaty: Powiedz, przechodniu, Sparcie, że widziałeś tu nas poległych w imię posłuszeństwa świętym prawom ojczyzny. -Simonides


powiedz-przechodniu-sparcie-że-widziałeś-nas-poległych-w-imię-posłuszeństwa-świętym-prawom-ojczyzny
Ojczyzny Cytaty: Żad­ne miej­sce nie po­win­no być dla ciebie mil­sze od ojczyzny. -Cyceron


Żad­ne-miej­sce-nie po­win­no-być-dla-ciebie-mil­sze-od ojczyzny
Ojczyzny Cytaty: Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu. -Bias z Prieny


siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
Ojczyzny Cytaty: Nie urodziliśmy się dla nas, lecz dla naszej ojczyzny. -Platon


nie-urodziliśmy-ę-dla-nas-lecz-dla-naszej-ojczyzny