Okaże Cytaty

Okaże Cytaty: Co poczniecie, jeśli okaże się, że Bo­ga nie ma? Dokąd pójdziecie, gdy nie ma nieba piekła tyl­ko jest ziemia? Co zro­bicie, jeśli okaże się, że żywot cały To je­dyne, co Ty dos­tałeś i co ja dostałem?  -Kazik Staszewski


Okaże Cytaty: Nie od­wra­caj ko­ta ogo­nem, bo jeszcze się okaże, że to tygrys. -Logos


nie-od­wra­caj-ko­-ogo­nem-bo jeszcze ę-okaże-że to tygrys
Okaże Cytaty: Pozorowany atak, który tak mądrze zignorowałeś, okaże się głównym uderzeniem. -Anonim


pozorowany-atak-który-tak-mądrze-zignorowałeś-okaże-ę-głównym-uderzeniem
Okaże Cytaty: Bądźmy uważni i znajmy swoją miarę, a wówczas życie okaże się nie takie męczące, jak to sobie wyobrażamy. -Josif Brodski


bądźmy-uważ-i-znajmy-swoją-miarę-a-wówczas-życie-okaże-ę-nie-takie-męczą-jak-to-sobie-wyobrażamy
Okaże Cytaty: Czy każda pra­ca po­win­na być pro­wadzo­na do końca, jeśli okaże się, że nie na­leżało jej podejmować?  -Czesław Banach


czy-każda-pra­ca-po­win­na-być-pro­wadzo­na-do końca-śli-okaże-ę-że nie na­żało-jej-podejmować 
Okaże Cytaty: Bo ten, kto sądzi, iż sam posiadł mądrość, język i rozum, innym niedosięgłe bliżej poznany – okaże się pusty. -Sofokles


bo-ten-kto-sądzi-iż-sam-posiadł-mądrość-język-i-rozum-innym-niedosięgłe-bliżej-poznany-okaże-ę-pusty
Okaże Cytaty:


nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-a co-śli-okaże-ę-że  miłość-była-jeziorem 
Okaże Cytaty: Piękna ko­bieta, która ma cno­ty zac­ne­go człowieka, okaże się w ob­co­waniu naj­rozkoszniej­szą is­totą na świecie: uro­ku do­dają jej za­lety oboj­ga płci. -Jean de La Bruyére


piękna-ko­bieta-która- cno­ty-zac­ne­go-człowieka-okaże ę-w ob­co­waniu-naj­rozkoszniej­szą-is­totą-na świecie-uro­ku-do­dają
Okaże Cytaty: Jeśli społeczeństwo liberalne okaże się niezdolne, aby przyjść z pomocą ogromnym rzeszom głodnych, nie uratuje ono również małej liczby tych, którzy są bogaci. -John Fitzgerald Kennedy


jeśli-społeczeństwo-liberalne-okaże-ę-niezdolne-aby-przyjść-z-pomocą-ogromnym-rzeszom-głodnych-nie-uratuje-ono-również-łej-liczby-tych
Okaże Cytaty: Cza­sami war­to dać ob­ce­mu człowieko­wi po­moc­ne­go pal­ca - wte­dy okaże się czy upier­dzieli ci całą rękę, czy uściśnie dłoń. -Krio


cza­sami-war­to-dać-ob­­mu-człowieko­wi-po­moc­ne­go-pal­ca- wte­dy-okaże ę-czy-upier­dzieli- całą-rękę-czy-uśśnie-dłoń
Okaże Cytaty: Poszła so­bie Niew­dzięczni­ca Nos za­darła ob­ra­ziła I na pięcie obróciła Za czas ja­kiś się okaże O co poszło sta­rej da­mie A ja twier­dzę Że ten brexit To po pros­tu Skok na kase  -RozaR


poszła-so­bie-niew­dzięczni­ca-nos-za­darła-ob­ra­ziła-i-na pięcie-obróła-za-czas-ja­kiś ę-okaże-o-co poszło-sta­rej-da­mie-a
Okaże Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń już daw­no się roz­padła, bo każda z nas wyb­rała in­ne ścieżki w życiu, a w je­go pod­su­mowa­niu okaże się kto dob­rze wybrał. -AnDree


praw­dzi­wa-przy­jaźń-już-daw­no ę-roz­padła-bo każda-z nas-wyb­rała-in­ne-ścieżki-w życiu-a w ­go-pod­su­mowa­niu
Okaże Cytaty: Podążaj tam, gdzie ciężko jest dojść, na­wet jeśli na­zywają cię osłem. Gdy wreszcie zaj­dziesz, okaże się, że jes­teś jeźdźcem z mar­chewką. Z cyk­lu po­wieści


Okaże Cytaty: Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja


wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
Okaże Cytaty: Przyszłości nie ma lub jest. Można ją rysować, opisywać w cyfrach, zamknąć w tabelach, nigdy nie będzie to miało nic wspólnego z tym, czym się okaże dla każdego we wszystkich następujących po sobie chwilach. -Izabela Bielińska


Okaże Cytaty: Gdy mężczyzna oświadczy kobiecie, że oprócz niej nigdy żadnej nie kochał, i gdy okaże się, że to prawda, ona wcale się nim nie zainteresuje. -Oscar Wilde


gdy-mężczyzna-oświadczy-kobiecie-że-oprócz-niej-nigdy-żadnej-nie-kochał-i-gdy-okaże-ę-że-to-prawda-ona-wcale-ę-nim-nie-zainteresuje
Okaże Cytaty: Zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. -Andrzej Sapkowski


Okaże Cytaty: Po­ciekła ko­lej­na perłowa łza, ut­knęła w kąci­kach si­nych ust. Te­raz pragnę by koś pod­szedł, po­dał mi ku­bek gorącej cze­kola­dy, po­całował w czoło i wyszep­tał, że kiedyś szczęście za­puka pod 3... i tym ra­zem okaże się nieco łaskawsze. -bluecaffe