Okno I Cytaty

Okno I Cytaty: Okno na świat można zasłonić gazetą. -Stanisław Jerzy Lec


Okno I Cytaty: Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno. -Jan Twardowski


kiedy-bóg-drzwi-zamyka-to-otwiera-okno
Okno I Cytaty: Petersburg - to okno, przez które Rosja patrzy na Europę. -Francesco Algarotti


petersburg-to-okno-przez-które-rosja-patrzy-na-europę
Okno I Cytaty: Tylko zamknąwszy za sobą drzwi, można otworzyć okno w przyszłość. -Francoise Sagan


tylko-zamknąwszy-za-sobą-drzwi-można-otworzyć-okno-w-przyszłość
Okno I Cytaty: Sumienie to okno dla naszej duszy, zło jest jego zasłoną. -Doug Horton


sumienie-to-okno-dla-naszej-duszy-zło-jest-jego-zasłoną
Okno I Cytaty: Gdy bieda staje przed drzwiami, miłość wyskakuje przez okno. -Marcus Clarke


gdy-bieda-staje-przed-drzwiami-miłość-wyskakuje-przez-okno
Okno I Cytaty: Gdy bieda sta­je przed drzwiami, miłość wys­ka­kuje przez okno. -Marcus Clarke


gdy-bieda-sta­-przed-drzwiami-miłość-wys­ka­kuje-przez-okno
Okno I Cytaty: Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając. -Merytoryczna


chmu­ry-wlatują-przez-ot­warte-okno-do-mo­jego-po­koju-i-stają-głowę-moją-zasłaniając
Okno I Cytaty: Nie przychodźcie już do mnie więcej zbyt dob­rze zna­ne obrazy. Stoję w ja­kimś ob­cym oknie. Deszcz roz­my­wa krajobrazy. Bez kla­mek drzwi i to okno. Przeszłość głas­ka pazurami. Za szkłem lep­sze życia rosną. Kwitną pachnąc marzeniami... Bar­dzo bym chciała, tak bar­dzo mocno Od­wrócić się i sta­wić czoła Lub szkło stłuc i wyjść przez okno Lecz boję się że nie zdołam Trud­no iść, gdy lep­kie jej łapy pętają i no­gi i ręce. Gdy w żółto-bru­nat­nej mazi ut­knęło sa­mot­ne serce... -Alfa Centauri


Okno I Cytaty: Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. -Benjamin Franklin


głód-nie-nawiedza-nigdy-domu-pracowitego-człowieka-zagląda-doń-tylko-przez-okno
Okno I Cytaty: Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro. -Christian Morgenstern


radość-i-uśmiech-są-jak-okno-i-drzwi-którymi-może-przedostać-ę-w-życie-człowieka-nieskończone-dobro
Okno I Cytaty: Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno. -Benjamin Franklin


głód-nie na­wie­dza-nig­dy-do­mu-pra­cowi­tego-człowieka-zagląda-doń-tyl­ko-przez-okno
Okno I Cytaty: Może które­goś jutra Słońce znów obudzi mnie pro­mieniami przez okno Dziś us­ta mam słone od mar­twej miłości... -Andrea


może-które­goś-jutra-słoń-znów-obudzi-mnie-pro­mieniami-przez-okno-dziś-us­-mam-słone-od-mar­twej-miłoś
Okno I Cytaty: Nie płacz w liście nie pisz że los ciebie kopnął nie ma sy­tuac­ji na ziemi bez wyjścia kiedy Bóg drzwi za­myka - to ot­wiera okno. -Jan Twardowski


nie-płacz-w liście-nie-pisz-że los-ciebie-kopnął-nie- sy­tuac­ji-na ziemi-bez-wyjścia-kiedy-bóg-drzwi-za­myka- to ot­wiera-okno
Okno I Cytaty: Za­nim wyrzucę wszys­tkie meble i wytrę brud­ne okno za­nim wym­kną się moje jut­rzej­sze plany... Zbu­duję most zam­knięty na ścianie oku­ty w nadzieję wys­trzępionych słów By ut­rzy­mywał przy życiu wy­gasłe wybory spo­pielałe piosenki. roz­proszo­ne ścieżki. Tkli­we płótno ,  zniek­ształca horyzont. -Victoriaa


Okno I Cytaty: In­try­gująco zsunąwszy się z półki, zaczep­li­we przy­bierając pozy, ponętnym ruchem , uwodzi­ciel­sko przez­wy­ciężyła pra­wa grawitacji, zgu­biw­szy os­tatnią stronę epilogu, wy­leciała przez okno, po­zos­tał je­dynie spe­cyficzny niedosyt. Wstał i pod­niósł stronę wyj­rzał za nią tęsknym wzrokiem zry­wając fi­ran­ki . -Uciekinierkaa


Okno I Cytaty: A jeśli odejdę (prze­cież to się zdarza), w czyich snach zaśnie wiatr, który całował mnie po włosach, czy­je ręce otulą go jak nadzieję odartą z płochości moich oczu; na czyich po­wiekach przek­witnie kwiat bo­les­ny ust, i do czy­jej je­sieni uchy­li się liść mo­jej tęskno­ty, i czy na czas spad­nie pod łez okno?  -truman


Okno I Cytaty: Prze­budziła go pieśń którą mo­noton­nie wyb­rzmiewał złoty budzik. Hi­giena pocze­kała, iro­nicznie uśmie­chając się do głodu, A on znów po­pat­rzył w okno i po­raz os­tatni zrozumiał przy­należącą do niego miłość i nieświado­my smu­tek w oczach jej ofiar. Krok do tyłu i za­pomi­nając o chwili odi­zolo­wał się od jakże nieza­pom­nianych wspomnień. -michaelangelo