Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty

Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Kiedy pier­wsi ba­dacze z ciepłych krain wokół Okrągłego Morza do­tar­li do chłod­nych ob­szarów w głębi lądu, wy­pełniali białe pla­my na ma­pach, chwy­tając naj­bliższe­go tu­byl­ca, wska­zując ja­kiś od­legły ele­ment kra­job­ra­zu i bar­dzo wy­raźnie, głośno za­dając py­tanie. Po­tem za­pisy­wali to, co od­po­wie­działa im zas­koczo­na ofiara. I tak w całych ge­nerac­jach at­lasów zos­tały uwie­cznione ta­kie geog­ra­ficzne cu­da jak „Ja­kaś Góra”, „Nie Wiem”, „Co?”, i oczy­wiście „Twój Pa­lec, Durniu”. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Już nigdy później nie udało mu się w jej obecności ułożyć żadnego okrągłego zdania, ponieważ mowa miłości jest bełkotliwa. -Bohdan Czeszko


już-nigdy-później-nie-udało-mu-ę-w-jej-obecnoś-ułożyć-żadnego-okrągłego-zdania-ponieważ-mowa-miłoś-jest-bełkotliwa
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Pol­ski język dla obcokrajowców Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” . Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona. -Tsanyo


pol­ski-język-dla-obcokrajowców-często-słyszałem-wy­powie­dzi- pod-­tar­ą-jest naj­ciem­niej-do­piero-po ­tach-za­jarzyłem
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Ra­dości i smut­ki ludzkie mi­jają jak fa­le morza. -Pindar


ra­doś-i smut­ki-ludzkie-mi­jają-jak fa­-morza
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Benefis sarmackiej państwowości: szeroki dostęp do morza... problemów. -Zbigniew Waydyk


benefis-sarmackiej-państwowoś-szeroki-dostęp-do-morza-problemów
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Radości i smutki ludzkie mijają jak fale morza. -Pindar


radoś-i-smutki-ludzkie-mijają-jak-fale-morza
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Kropla szczerej miłości jest szlachetniejsza od morza wiedzy. -Franciszek Św


kropla-szczerej-miłoś-jest-szlachetniejsza-od-morza-wiedzy
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Człowiek ma w sobie milczenie morza, zgiełk ziemi i muzykę powietrza. -Rabindranath Tagore


człowiek-w-sobie-milczenie-morza-zgiełk-ziemi-i-muzykę-powietrza
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Uczyń dobro i wrzuć je do morza, Pan Bóg pomyśli, jak je wyłowić. -Pino Pellegrino


uczyń-dobro-i-wrzuć-do-morza-pan-bóg-pomyśli-jak-wyłowić
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Ludzie podziwiają góry, morza, a nie zdumiewają się nad sobą. -Augustyn Św


ludzie-podziwiają-góry-morza-a-nie-zdumiewają-ę-nad-sobą
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Ciem­na jest noc, Gdy myślę o Tobie. Czy mogłam być lepsza? Dziś się nie dowiem. Bez­senna jest noc, Jes­teś znów w mo­jej głowie. Ty­lu wy­tar­tych słów Za­pom­nieć nie mogę. Jak słod­ka jest noc, Gdy jes­teś znów obok. Niebies­kie niebo Nad moją głową. Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia, Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać. -PannaNostalgia


Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Człowiek ma w so­bie mil­cze­nie morza, zgiełk ziemi i mu­zykę powietrza. -Rabindranath Tagore


człowiek- w so­bie-mil­cze­nie-morza-zgiełk-ziemi-i mu­zykę-powietrza
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Prędzej wypijesz wody całego morza, aniżeli poznasz charakter Litewskiej kobiety. -Anonim


prędzej-wypijesz-wody-całego-morza-aniżeli-poznasz-charakter-litewskiej-kobiety
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: biały klif, dumny stoi pat­rząc w morza dal. cichy, spokojny. -kinQ


biały-klif-dumny-stoi-pat­rząc-w morza-dal-cichy-spokojny
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: W Bogu otwierają się nowe morza dla tych, co chcą płynąć jeszcze dalej. -Fray Luis de Leon de Cuenca


w-bogu-otwierają-ę-nowe-morza-dla-tych-co-chcą-płynąć-jeszcze-dalej
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Natura powtarza wiecznie w szerszych rozmiarach tę samą myśl; dlatego kropla jest obrazem morza. -Fryderyk Chrystian Hebbel


natura-powtarza-wiecznie-w-szerszych-rozmiarach-tę-samą-myśl-dlatego-kropla-jest-obrazem-morza
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Z każdym przypływem i odpływem morza rośnie nadzieja na to, że kiedyś ta fa­la por­wie Cię i za­bie­rze do lep­sze­go życia... -AnDree


z każdym-przypływem-i odpływem-morza-rośnie-nadzieja-na to-że kiedyś- fa­-por­wie-cię-i-za­bie­rze-do lep­sze­go-życia
Okrągłego Morza Do­tar­li Cytaty: Gdzie stał posąg Newtona, z pryzmatem, w milczeniu. Marmurowy pomnik umysłu, zawsze samotnie podróżującego przez dziwne morza myśli. -William Wordsworth


gdzie-stał-posąg-newtona-z-pryzmatem-w-milczeniu-marmurowy-pomnik-umysłu-zawsze-samotnie-podróżującego-przez-dziwne-morza-myśli