Okropnie Na Okrągło  Cytaty

Okropnie Na Okrągło  Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis


Okropnie Na Okrągło  Cytaty: Okropnie przykro jest patrzeć, jak umiera nadzieja. -Simone de Beauvoir


okropnie-przykro-jest-patrzeć-jak-umiera-nadzieja
Okropnie Na Okrągło  Cytaty: Okropnie jest żyć wyobraźnią, kiedy się jej nie,ma! -Dana Dumitriu


Okropnie Na Okrągło  Cytaty: Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli pojęcie szczęścia łączą z bezczynnością. -Karol Fourier


ludzie-chyba-zmęczyli-ę-okropnie-w-ągu-dni-i-godzin-pracy-żeli-pojęcie-szczęścia-łączą-z-bezczynnośą
Okropnie Na Okrągło  Cytaty: Chorągiewki na dachach okropnie teraz skrzypią i ustawicznie się obracają, bo nie mogą pomiarkować, jak wiatr zawieje, a chciałyby wcześnie na niego natrafić. -Alojzy Żółkowski


chorągiewki-na-dachach-okropnie-teraz-skrzypią-i-ustawicznie-ę-obracają-bo-nie-mogą-pomiarkować-jak-wiatr-zawieje-a-chciałyby-wcześnie-na
Okropnie Na Okrągło  Cytaty: • 


Okropnie Na Okrągło  Cytaty: Emir Kusturica jest też ideologiem Miloszevicia. Jaki on sprzedaje wizerunek dawnej Jugosławii w filmie Underground?! Całkowicie zmitologizowany, folklorystyczny świat gdzie ludzie jedzą, piją, biją i pieprzą się na okrągło. Kusturica daje Zachodowi taki mit jaki Zachód chce dostać. To było wygodne dla serbskich komunistów, oni zresztą dali na ten film pieniądze. Oni myślą tak: niech [...] -Slavoj Žižek


Okropnie Na Okrągło  Cytaty: Czu­je się okropnie. Tak jak­bym miała przed no­sem drzwi, za który­mi jest roz­wiąza­nie, do te­go żyła w świado­mości, że są ot­warte i w każdej chwi­li mogę przek­roczyć ich próg. Jed­nak za każdym ra­zem gdy de­likat­nie na­cis­kam na klamkę oka­zuje się, że są zamknięte... -patt_