One Bajki Dziecinne Cytaty

One Bajki Dziecinne Cytaty: Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają. -Karol Kazimierz Kurpiński


One Bajki Dziecinne Cytaty: Czas dzieciństwa to ok­res, w którym na­leży jak naj­więcej roz­myślać nad tym co zro­bię jak będę bogatym. Później to jest dziecinne. -Kapitan


czas-dzieciństwa-to ok­res-w którym na­ży-jak naj­więcej-roz­myść-nad-tym-co zro­bię-jak będę-bogatym-później
One Bajki Dziecinne Cytaty: Motyle wymyślają cudowne bajki, by je podszeptywać kwiatom. -Curzio Malaparte


motyle-wymyślają-cudowne-bajki-by-podszeptywać-kwiatom
One Bajki Dziecinne Cytaty: A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może! Prawda, jednakże ja to między bajki włożę. -Ignacy Krasicki


a-cóż-to-jest-za-bajka-wszystko-to-być-może-prawda-jednakże-ja-to-między-bajki-włożę
One Bajki Dziecinne Cytaty: Żeby sztan­dar łopo­tał wy­soko, ktoś mu­si umieć opo­wiadać bajki. -Piotr Szreniawski


Żeby-sztan­dar-łopo­ł-wy­soko-ktoś-mu­-umieć-opo­wiadać-bajki
One Bajki Dziecinne Cytaty: Huk myd­la­nej bańki przy­pom­ni, czym swiat rożni sie od bajki. -GrzegorzWojak


huk-myd­­nej-bańki-przy­pom­-czym-swiat-roż-sie-od bajki
One Bajki Dziecinne Cytaty: Ci, co życia nie znają, ci, co je poznali aż do stracenia ostatniej nadziei, aż do odzyskania najpierwszej spokojności, ci lubią bajki cudowne. -Narcyza Żmichowska


ci-co-życia-nie-znają-co-poznali-aż-do-stracenia-ostatniej-nadziei-aż-do-odzyskania-najpierwszej-spokojnoś-lubią-bajki-cudowne
One Bajki Dziecinne Cytaty: gdy cie pier­wszy raz ujrzałem to się w to­bie zakochałem.... włóż to między bajki! ściągaj majtki!  -poeta wyklęty


gdy-cie-pier­wszy-raz-ujrzałem-to ę-w to­bie-zakochałem-włóż-to między-bajki-śągaj-majtki 
One Bajki Dziecinne Cytaty: Bajki to są, jakoby ziemia miała się obracać, bo gdyby się obróciła, to by ci, co są na górze, pospadali na dół, a inni znowu poszliby w górę. -Alojzy Żółkowski


bajki-to-są-jakoby-ziemia-miała-ę-obracać-bo-gdyby-ę-obróła-to-by-co-są-na-górze-pospadali-na-dół-a-inni-znowu-poszliby-w-górę
One Bajki Dziecinne Cytaty: Wie­rzmy baj­kom, lecz nie wie­rzmy w bajki. -aforystokrata


wie­rzmy-baj­kom-lecz-nie wie­rzmy-w bajki
One Bajki Dziecinne Cytaty: w kąci­ku kla­sy stoi w do­nicy pachnące la­sem jodłowe drzew­ko. michał i jerzy za­wiesi­li na nim lam­pki. ka­mil za­wie­sza szyszki, a to­mek gwiaz­dki. za chwilę ola do­da pa­wie oczka, a ha­nia mucho­mor­ki. nasza pa­ni po­wiesi na czub­ku choin­ki złotą gwiaz­dkę. jeszcze tyl­ko trochę wa­ty lek­kiej jak puch i choin­ka ub­ra­na. te­raz wygląda jak królew­na z bajki  -lovely-girl