Oni Też Cytaty

Oni Też Cytaty: Traktuj ludzi tak jak oni Ciebie. -Anonim


traktuj-ludzi-tak-jak-oni-ciebie
Oni Też Cytaty: O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają. -Anonim


o-niektórych-mówią-że-myślą-a-oni-ę-tylko-namyślają
Oni Też Cytaty: Godzi­na


godzi­na-w-oni-tam-ginęli-byśmy-nie mu­sieli-iv- 
Oni Też Cytaty: Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają. -Marcel Achard


ko­biety-lu­bią-mil­czących-mężczyzn-myślą że oni- słuchają
Oni Też Cytaty:


większość-ludzi-nie-prowadzi-swojego-życia-oni-tylko-akceptują
Oni Też Cytaty: Pożyczaj tyl­ko od pe­symistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz. -Tristan Bernard


pożyczaj-tyl­ko-od pe­symistów-oni i tak-nie mają-nadziei-że im oddasz
Oni Też Cytaty: Pożyczaj tylko od pesymistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz. -Tristan Bernard


pożyczaj-tylko-od-pesymistów-oni-i-tak-nie-mają-nadziei-że-im-oddasz
Oni Też Cytaty: Wiesz co? Jest Ktoś. Ktoś przez duże K.Wczo­raj też był i nie tyl­ko wte­dy. Jest tam ciągle. Jut­ro też będzie. Po­wiedz mi co ja mam zro­bić. Jak Go stamtąd wy­ciągnąć? Ut­knął na dnie ser­ca za głęboko... -nieprzystosowana


Oni Też Cytaty: Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści. -Napoleon Bonaparte


nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś
Oni Też Cytaty: Skąpych ludzi skarby wtedy na widok wychodzą, gdy oni sami znikną. -Bertrand Saadi z Szirazu


skąpych-ludzi-skarby-wtedy-na-widok-wychodzą-gdy-oni-sami-znikną
Oni Też Cytaty: Wznoszę toast za moich wrogów, bo tylko oni uświadamiają nam, jacy naprawdę jesteśmy. -Irena Dziedzic


wznoszę-toast-za-moich-wrogów-bo-tylko-oni-uświadamiają-nam-jacy-naprawdę-jesteśmy
Oni Też Cytaty: Na­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą, ja­kiej się oni pozbywają. -Tacyt


na­wet-u mędrców-żądza-chwały-jest os­tatnią-rzeczą-ja­kiej ę-oni-pozbywają
Oni Też Cytaty: Kiedy w mężczyznach widzimy rozum i rozsądek, są oni formą; a kobiety, będąc sercem, są materią. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-w-mężczyznach-widzimy-rozum-i-rozsądek-są-oni-formą-a-kobiety-będąc-sercem-są-materią
Oni Też Cytaty: myślisz sobie, ta­kich osób trze­ba unikać. a jeśli to właśnie oni -- Ciebie unikają?  -thrillofit


myślisz-sobie-­kich-osób-trze­ba-unikać-a-śli-to właśnie-oni-ciebie-unikają 
Oni Też Cytaty: Mam wszystkie przywary innych ludzi, a jednak wszystko to, co oni robią, wydaje mi się niepojęte. -Emil Cioran


mam-wszystkie-przywary-innych-ludzi-a-jednak-wszystko-to-co-oni-robią-wydaje-mi-ę-niepojęte
Oni Też Cytaty: Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz


nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia
Oni Też Cytaty: Jedynymi twoimi dobrymi nauczycielami są kochający cię przyjaciele. To oni uważają, że jesteś interesujący i niezastąpiony. -Brenda Ueland


jedynymi-twoimi-dobrymi-nauczycielami-są-kochający-ę-przyjaciele-to-oni-uważają-że-jesteś-interesujący-i-niezastąpiony
Oni Też Cytaty: Jestem przeciwna równouprawnieniu, jeśli oznaczałoby to, że będę musiała taszczyć moich partnerów zamiast oni mnie. -Margot Fonteyn


jestem-przeciwna-równouprawnieniu-śli-oznaczałoby-to-że-będę-musiała-taszczyć-moich-partnerów-zamiast-oni-mnie