Oni Cytaty

Oni Cytaty: Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści. -Napoleon Bonaparte


nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś
Oni Cytaty: Skąpych ludzi skarby wtedy na widok wychodzą, gdy oni sami znikną. -Bertrand Saadi z Szirazu


skąpych-ludzi-skarby-wtedy-na-widok-wychodzą-gdy-oni-sami-znikną
Oni Cytaty: Na­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą, ja­kiej się oni pozbywają. -Tacyt


na­wet-u mędrców-żądza-chwały-jest os­tatnią-rzeczą-ja­kiej ę-oni-pozbywają
Oni Cytaty: myślisz sobie, ta­kich osób trze­ba unikać. a jeśli to właśnie oni -- Ciebie unikają?  -thrillofit


myślisz-sobie-­kich-osób-trze­ba-unikać-a-śli-to właśnie-oni-ciebie-unikają 
Oni Cytaty: Wznoszę toast za moich wrogów, bo tylko oni uświadamiają nam, jacy naprawdę jesteśmy. -Irena Dziedzic


wznoszę-toast-za-moich-wrogów-bo-tylko-oni-uświadamiają-nam-jacy-naprawdę-jesteśmy
Oni Cytaty: Kiedy w mężczyznach widzimy rozum i rozsądek, są oni formą; a kobiety, będąc sercem, są materią. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-w-mężczyznach-widzimy-rozum-i-rozsądek-są-oni-formą-a-kobiety-będąc-sercem-są-materią
Oni Cytaty: Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz


nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia
Oni Cytaty: Mam wszystkie przywary innych ludzi, a jednak wszystko to, co oni robią, wydaje mi się niepojęte. -Emil Cioran


mam-wszystkie-przywary-innych-ludzi-a-jednak-wszystko-to-co-oni-robią-wydaje-mi-ę-niepojęte
Oni Cytaty: Jedynymi twoimi dobrymi nauczycielami są kochający cię przyjaciele. To oni uważają, że jesteś interesujący i niezastąpiony. -Brenda Ueland


jedynymi-twoimi-dobrymi-nauczycielami-są-kochający-ę-przyjaciele-to-oni-uważają-że-jesteś-interesujący-i-niezastąpiony
Oni Cytaty: Gdy­bym czuła do ludzi to sa­mo, co oni czują do mnie, świat byłby dużo piękniej­szym miejscem... -Saika


gdy­bym-czuła-do ludzi-to ­mo-co oni-czują-do mnie-świat-byłby-żo-piękniej­szym-miejscem
Oni Cytaty: Zawsze mów innym co do nich czujesz, będziesz czuć się lepiej wiedząc, że oni o tym wiedzą. -Anonim


zawsze-mów-innym-co-do-nich-czujesz-będziesz-czuć-ę-lepiej-wiedząc-że-oni-o-tym-wiedzą
Oni Cytaty: To nieprawda, że niektórzy nasi znajomi cierpią na tzw. kompleks mniejszej wartości. Oni są naprawdę mniej warci. -Janina Ipohorska


to-nieprawda-że-niektórzy-nasi-znajomi-cierpią-na-tzw-kompleks-mniejszej-wartoś-oni-są-naprawdę-mniej-warci
Oni Cytaty: Po­wiadasz, że rzu­ciłam się z mo­tyką na słońce. Oni idąc z szab­la­mi na czołgi zwy­ciężyli wojnę. -Emilia Szumiło


po­wiadasz-że rzu­łam ę-z mo­tyką-na słoń-oni-idąc-z szab­­mi-na czołgi-zwy­ężyli-wojnę
Oni Cytaty: Chrześcijanie bardzo się złoszczą na innych chrześcijan, którzy grzeszą w inny sposób, niż oni sami. -Anonim


chrześcijanie-bardzo-ę-złoszczą-na-innych-chrześcijan-którzy-grzeszą-w-inny-sposób-ż-oni-sami
Oni Cytaty: Jestem przeciwna równouprawnieniu, jeśli oznaczałoby to, że będę musiała taszczyć moich partnerów zamiast oni mnie. -Margot Fonteyn


jestem-przeciwna-równouprawnieniu-śli-oznaczałoby-to-że-będę-musiała-taszczyć-moich-partnerów-zamiast-oni-mnie
Oni Cytaty: Najpierw badałem ludzi i spostrzegłem, iż w nieskończonej rozmaitości praw i obyczajów nie powodują się oni wyłącznie kaprysem. -Montesquieu


najpierw-badałem-ludzi-i-spostrzegłem-iż-w-nieskończonej-rozmaitoś-praw-i-obyczajów-nie-powodują-ę-oni-wyłącznie-kaprysem
Oni Cytaty: Codzień za­bijam ludzi w swo­jej głowie. Jed­nak za każdym ra­zem to ja umieram, a oni wciąż żyją. -roki


codzień-za­bijam-ludzi-w swo­jej-głowie-jed­nak za każdym-ra­zem-to ja umieram-a oni-wciąż-żyją
Oni Cytaty: Jes­teśmy skłon­ni bar­dziej ufać ludziom niez­na­jomym, bo oni nig­dy nas nie zawiedli. -Samuel Johnson


jes­teśmy-skłon­-bar­dziej-ufać-ludziom-niez­na­jomym-bo oni-nig­dy-nas-nie zawiedli