Ono Cytaty

Ono Cytaty: za­warłam z mias­tem przymierze kiedy ono śpi wte­dy ja leżę kiedy ono wstaje ja to uznaję i leżę dalej  -jatoja


za­warłam-z mias­tem-przymierze-kiedy-ono-śpi-wte­dy-ja żę-kiedy-ono-wstaje-ja-to uznaję-i-żę-dalej 
Ono Cytaty: Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu. -John S. Dunne


Ono Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój. -Roman Dmowski


Ono Cytaty: Ser­ce jak kwiat rozkwita gdy miłość do je­go drzwi zawita pod wpływem słod­kich słów po­woli swe ta­jem­ni­ce odkrywa. Ona mu mówi ,, kocham Cię'' Ono nie wierzy Ona pow­tarza,, wyjdź za mnie '' Ono nie ufa. Lecz nadzieja je odwiedziła ,,zaufaj'' oznajmiła ,,szansę daj '' , ,, po­kochaj '' ,, nie odpychaj'' Ser­ce choć się wahało to jed­nak posłuchało wzięło i zaufało , szansę dało. I cóż ta miłość dokonała? zad­rwiła , oszukała ok­rutnie ser­ce wykorzystała bólem krwa­wiące zadała. -WIORRA


Ono Cytaty: Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Ono Cytaty: Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście. -Marcel Proust


co-do-szczęścia-to-ono-tylko-tę-użyteczność-że-czyni-możliwym-nieszczęście
Ono Cytaty: Szczęście się nie kończy, ono ule­ga zmianom. -Lolita Pille


szczęście ę-nie kończy-ono-ule­ga-zmianom
Ono Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Ono Cytaty: Pro­siłeś mnie o słowo? Oto ono: NADZIEJA. -Paullina Simons


Ono Cytaty: O ile istnieje niebo na ziemi, to jest ono na pewno w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach


o-ile-istnieje-niebo-na-ziemi-to-jest-ono-na-pewno-w-szczęśliwym-łżeństwie
Ono Cytaty: Tylko myślący przeżywa swe życie, u bezmyślnego przechodzi ono obok. -Marie Von Ebner - Eschenbach


tylko-myślący-przeżywa-swe-życie-u-bezmyślnego-przechodzi-ono-obok
Ono Cytaty: Szczęścia szukaj blisko siebie, bo ono jest w drobnych, codziennych radościach. -Jozeph Fohat


szczęścia-szukaj-blisko-siebie-bo-ono-jest-w-drobnych-codziennych-radościach
Ono Cytaty: Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego nie wiem. -Wisława Szymborska


natchnienie-czymkolwiek-ono-jest-rodzi-ę-z-bezustannego-nie-wiem
Ono Cytaty: Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało... -daniello


człowiek-zaw­sze-daży-do szczęścia-nieza­żnie-jak­by-ono-wyglądało
Ono Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock


oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Ono Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach


o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Ono Cytaty: Jeśli się raz wchłonęło zło, to ono już nie żąda, by mu wierzono. -Franz Kafka


jeśli-ę-raz-wchłonęło-zło-to-ono-już-nie-żąda-by-mu-wierzono
Ono Cytaty: Chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć: jest ono religią miłości.... -Rupert Mayer


chcąc-określić-krótko-chrześcijaństwo-trzeba-powiedzieć-jest-ono-religią-miłoś