Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty

Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: 21:19 Siedzę na plaży jed­ne­go z Lanza­roc­kich wyb­rzeży przed sobą mając czerń nieba i ocean, za sobą os­tatnie ko­lory które po­zos­ta­wilo zachodzące między wzgórza­mi słońce. Pat­rząc w pra­wo wid­nieją światła mias­ta bijące z Fuer­ta­ven­tu­ry, a do te­go spo­koj­ne dźwięki kojące zmysły i księżyc op­sy­pany jas­ny­mi gwiaz­da­mi... W ta­kich chwi­lach do­ceniamy to co naj­piękniej­sze - życie. -K.S.Dżekson


Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Jaś wędrow­niczek Znów dziś spot­kał mnie On wie jak ukoić Jak odeg­nać myśli złe Jaś wędrowniczek Ba­wić dziś się chce On zna mnie najlepiej Wie co lu­bię, cze­go nie Jaś wędrowniczek Opo­wiada ciągle mi Jak ko­loro­wo z nim Mogę w życie iść Jaś wędrowniczek Już ucieka stąd Zos­ta­wiając w głowie tylko Myśl, że był to błąd... -Paniena


Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Serce nie sługa, nie zna, co to pany, nie da się okuć przemocą w kajdany. -Jan Nepomucen Kamiński


serce-nie-sługa-nie-zna-co-to-pany-nie-da-ę-okuć-przemocą-w-kajdany
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa


Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał  -fyrfle


Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Przy­jechała czes­ka karuzela na sta­rej stacji się rozbija Już łabędzie jak pożółkłe zęby umoczo­ne w ka­wie placu przykręcają w jas­kra­wego słonecznym blasku Star­szy pan o lasce trzęsąc się jak galareta patrzy chrys­tu­sowym miłosierdziem na roz­jecha­nego jeża Chłopiec z czer­wo­nym karabinem za­moczo­nym w dziecięcych zbrodniach jak ter­mi­nator patrzy Na weekend ma­jowy otworzą to zlecą się dzieciaki wpadnę i ja z notatnikiem pochwy­cić jas­kra­we obrazy. -marka


Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Jas­ność jest uczci­wością filozofii. -Vauvenargues


jas­ność-jest uczci­wośą-filozofii
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: ..owiana ciem­nością... zniena­widziła jas­ność .. -NieBędęJulią


Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Choć Słońce ta­kie jas­ne, cóż ja o Słońcu wiem. -Jan Brzechwa


choć-słoń-­kie-jas­ne-cóż-ja o słońcu-wiem
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach


aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Praw­da jest jas­na tyl­ko dla tych którzy widzą. -tkaczu32


praw­da-jest jas­na-tyl­ko-dla-tych-którzy-widzą
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy. -Arystoteles


jas­ność- pod­sta­wowa-war­tość-rzeczy
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Ra­dos­ne cienie Tańczą z jas­nością dnia Sy­pial­nia szczęścia  -fyrfle


ra­­ne-cienie-tańczą-z jas­nośą-dnia-sy­pial­nia-szczęścia 
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder


często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Jest ko­loro­wo i jas­no i bez­pie­cznie. Wszędzie chodzą ludzie i się uśmiechają. -James Frey


jest-ko­loro­wo-i jas­no-i bez­pie­cznie-wszędzie chodzą-ludzie-i ę-uśmiechają
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris


w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
Op­sy­pany Jas­ny­mi Cytaty: Ty jes­teś we mnie jas­kier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. -Krzysztof Kamil Baczyński


ty jes­teś-we mnie-jas­kier-w chmurze-rzeźbiony-blaskiem-nad-czyn-samotny