Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty

Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru. -Aleksander Kamiński


bądźmy-dziel­-dziel­ność-to fun­da­ment-charakteru
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni. -Horacy


dziel­nych-tworzą-dziel­-i zacni
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Menos mal hacen cien delincuentes que un mal juez. -Francisco de Quevedo


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Si hago una buena obra, me siento bien; y si obro mal, me encuentro mal. Esta es mi religión. -Abraham Lincoln


si-hago-una-buena-obra-me-siento-bien-y-obro-mal-me-encuentro-mal-esta-es-mi-religión
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku. -William James


czuj ę-dziel­ny-działaj-tak-jak­byś-był-dziel­ny-jest bar­dzo-praw­do­podob­ne-że atak-od­wa­gi-zastąpi-atak-lęku
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Roz­mo­wa z moim bratem - Mal­wi­na, a co byś zro­biła gdy­by za godzinę był ko­niec świata? - Poszłabym do spo­wie­dzi, by po­wie­dzieć w końcu, że kłamałam mówiąc


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Cała sta­now­czość, zawziętość i wiara w lep­sze legły w gru­zach. Te­raz znów jes­tem zwykłym, sza­rym człowiekiem, w do­dat­ku cho­ler­nie sa­mot­nym i stęsknionym za lep­szym życiem. -szantiil


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Cuando hago el bien, me siento bien; cuando hago el mal, me siento mal, y esa es mi religión. -Abraham Lincoln


cuando-hago-el-bien-me-siento-bien-cuando-hago-el-mal-me-siento-mal-y-esa-es-mi-religión
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel i rządź. -Filip II


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel­nych los wspomaga. -Terencjusz


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. -Phil Bosmans


dziel-z-innymi-swój-chleb-a-lepiej-będzie-smakował
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: Kapłanów wżdy cnych Od­ro­biną szaleństwa Nie­dziel­na taca  -fyrfle


kapłanów-wżdy-cnych-od­ro­biną-szaleństwa-nie­dziel­na-taca 
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: A naj­dziel­niej biją króle, A najgęściej giną chłopy. -Maria Konopnicka


a naj­dziel­niej-biją-kró-a-najgęściej-giną-chłopy
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: ...i próbuję być dziel­na, gdy w duszy gra żałob­ny mar­sz . -Olusia1007


i-próbuję-być-dziel­na-gdy-w duszy-gra-żałob­ny-mar­sz
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. -Aristóteles


el-miedo-es-un-sufrimiento-produce-espera-de-un-mal
Op­ty­mal­na Roz­dziel­czość Cytaty: No hacer el bien es un mal muy grande. -Jean-Jacques Rousseau