Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty

Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Artysta powinien gardzić sądem, który nie opiera się na rozumnej obserwacji zjawisk. Powinien obawiać się nastroju literackiego... -Paul Cezanne


artysta-powinien-gardzić-sądem-który-nie-opiera-ę-na-rozumnej-obserwacji-zjawisk-powinien-obawiać-ę-nastroju-literackiego
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Prawdziwa miłość opiera się na nadziei. -Tomas Garrique Masaryk


Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Prawda opiera się wszelkiemu słowu. -Pierre Klossowski


Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Rozwój sztuki opiera się na wyjątkach, a nie na zasadach. -Jan Cybis


rozwój-sztuki-opiera-ę-na-wyjątkach-a-nie-na-zasadach
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: być jak ten kamień co opiera się wpływom ot niepodległym  -Cykam


być-jak ten-kamień-co-opiera ę-wpływom-ot-niepodległym 
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Nadprzyrodzone jest tylko to, co nie podlega obserwacji. -Arystoteles


nadprzyrodzone-jest-tylko-to-co-nie-podlega-obserwacji
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. -Erich Fromm


w-umyś-nowoczesnego-człowieka-zrodziło-ę-nowe-pytanie-pytanie-czy-warto-żyć-nie-można-dać-na-nie-rozumnej-odpowiedzi-bo-pytanie-jest
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Wydaje mi się, że każde społeczeństwo opiera się na śmierci człowieka. -Oliver Wendell Holmes


wydaje-mi-ę-że-każde-społeczeństwo-opiera-ę-na-śmierci-człowieka
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Miłość jest to wzajemna zależność, która opiera się na wzajemnej niezależności. -John Ching - Hsiung Wu


miłość-jest-to-wzajemna-zależność-która-opiera-ę-na-wzajemnej-niezależnoś
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski


mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Na polu obserwacji przypadek sprzyja jedynie umysłom przygotowanym. -Ludwik Pasteur


na-polu-obserwacji-przypadek-sprzyja-jedynie-umysłom-przygotowanym
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Szczęście: miłe uczucie, wyrastające z obserwacji niedoli innych. -Ambrose Bierce


szczęście-miłe-uczucie-wyrastają-z-obserwacji-niedoli-innych
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Nad­przy­rodzo­ne jest tyl­ko to, co nie pod­le­ga obserwacji. -Arystoteles


nad­przy­rodzo­ne-jest tyl­ko-to-co nie pod­­ga-obserwacji
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Są złośliwości kobiece, którym tylko z największym trudem opiera się ambicja wyjątkowych mężczyzn. -Adolf Jończyk


są-złośliwoś-kobiece-którym-tylko-z-największym-trudem-opiera-ę-ambicja-wyjątkowych-mężczyzn
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki. -Ronald Reagan


można-wiele-powiedzieć-o-człowieku-na-podstawie-obserwacji-w-jaki-sposób-landrynki
Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Pow­szechnie wiado­mo, że ka­mień pot­ra­fi myśleć. Na tym fak­cie opiera się cała elektronika. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Opiera Się Na Rozumnej Obserwacji Cytaty: Najlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni. -Friedrich Nietzsche


najlepszy-przyjaciel-dostanie-prawdopodobnie-najlepszą-łżonkę-ponieważ-dobre-łżeństwo-opiera-ę-na-talencie-do-przyjaź