Opuści I Kiedy Cytaty

Opuści I Kiedy Cytaty: Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń. -Bolesław Prus


Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś... -patka5463


Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy krzyczysz, wszyscy cię słyszą. Kiedy szepczesz, tylko ci najbliżsi cię słyszą. Kiedy milczysz, słyszy cię twój najlepszy przyjaciel. -Linda Macfarlane


kiedy-krzyczysz-wszyscy-ę-słyszą-kiedy-szepczesz-tylko-najbliż-ę-słyszą-kiedy-milczysz-słyszy-ę-twój-najlepszy-przyjaciel
Opuści I Kiedy Cytaty: Cisza bo­li. Kiedy cze­kasz nie możesz jej znieść. Kiedy prag­niesz jeszcze bar­dziej cię do­bija. Kiedy nie wiesz co ro­bić od­bi­ja się echem w two­jej głowie. Cisza jest niekiedy ta­ka niezręczna prawda?  -Lanni


Opuści I Kiedy Cytaty: Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje. -Wisława Szymborska


Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią... -fyrfle


Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy jej nie było, to nie było jej od­wie­cznie; kiedy wra­cała, nie pa­miętałem, żebyśmy się kiedy­kol­wiek rozstawali. -Wojciech Kuczok


kiedy-jej-nie było-to nie było-jej-od­wie­cznie-kiedy-wra­cała-nie pa­mięłem-żebyśmy ę-kiedy­kol­wiek-rozstawali
Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy fa­cet ot­wiera ko­biecie drzwi ?  Kiedy ma nową ko­bietę, al­bo no­wy samochód. -Bronko


kiedy-fa­cet-ot­wiera-ko­biecie-drzwi- -kiedy- nową-ko­bietę-al­bo-no­wy-samochód
Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy się mylę, może to dostrzec każdy, kiedy kłamię - nie. -Johann Wolfgang Goethe


Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy ko­bieta się starze­je? Kiedy nie jest kochana. -Nina Andrycz


kiedy-ko­bieta ę-starze­-kiedy-nie jest kochana
Opuści I Kiedy Cytaty: Kobiety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. -Zbigniew Herbert


kobiety-śmieją-ę-kiedy-mogą-i-płaczą-kiedy-chcą
Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy kobieta jest piękna? Kiedy mężczyźni ją za taką uważają. -Francoise Sagan


kiedy-kobieta-jest-piękna-kiedy-mężczyź-ją-za-taką-uważają
Opuści I Kiedy Cytaty: Ko­biety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. -Zbigniew Herbert


ko­biety-śmieją-ę-kiedy-mogą-i płaczą-kiedy-chcą
Opuści I Kiedy Cytaty: Miłość jest jak węgiel - kiedy płonie, parzy, kiedy zgaśnie, plami. -Bolesław Szczęsny Herbaczewski


Opuści I Kiedy Cytaty: Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali. -Montesquieu


Opuści I Kiedy Cytaty: Kobieta panuje prośbą, mężczyzna rozkazem: ona wtedy, kiedy chce, on - kiedy może. -Johann Christian Rost


kobieta-panuje-prośbą-mężczyzna-rozkazem-ona-wtedy-kiedy-chce-on-kiedy-może
Opuści I Kiedy Cytaty: Jest jedną z najtrudniejszych rzeczy ocenić, kiedy się marnuje czas, a kiedy nie. -Anna Kowalska


jest-jedną-z-najtrudniejszych-rzeczy-ocenić-kiedy-ę-marnuje-czas-a-kiedy-nie
Opuści I Kiedy Cytaty: Kiedy wróg koncentruje siły, przygotuj się do ataku, kiedy jest mocny - unikaj go. -Li Ch'uan


kiedy-wróg-koncentruje-ły-przygotuj-ę-do-ataku-kiedy-jest-mocny-unikaj-go