Os­try Ma­kijaż Cytaty

Os­try Ma­kijaż Cytaty: Co to jest ma­kijaż ? Wy­gaszacz ekranu  -bystry.76


co to jest ­kijaż-wy­gaszacz-ekranu 
Os­try Ma­kijaż Cytaty: Al­ko­hol może zmienić ma­kijaż rzeczy­wis­tości, ale nie ją samą. -Henryk Jagodziński


al­ko­hol-może-zmienić-­kijaż-rzeczy­wis­toś-ale-nie ją samą
Os­try Ma­kijaż Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett