Osądza Swych Poddanych Cytaty

Osądza Swych Poddanych Cytaty: Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika. -Montesquieu


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Nikt nie zna tak mało swoich poddanych jak władcy. -Morris West


nikt-nie-zna-tak-ło-swoich-poddanych-jak-władcy
Osądza Swych Poddanych Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Osądza Swych Poddanych Cytaty: Niech szewc nie osądza po­wyżej obuwia. -Apelles


niech-szewc-nie osądza-po­wyżej-obuwia
Osądza Swych Poddanych Cytaty: By zacho­wać pres­tiż władzy, trze­ba się trzy­mać w bez­pie­cznym od­da­leniu od poddanych. -Antoni Kępiński


by zacho­wać-pres­tiż-władzy-trze­ba ę-trzy­ć-w bez­pie­cznym-od­da­leniu-od poddanych
Osądza Swych Poddanych Cytaty: Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw. -Francois de la Rochefoucauld


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Ach miłości ma  na­pełnij me us­ta słod­kim na­pojem swych ust Ach kocha­ny roz­bierz mnie z mych obaw swym wzro­kiem otul me na­gie myśli gorącem uczuć swych Przyjdź do mnie zaśnij­my w mych marzeniach już nig­dy nie poz­wolę Ci odejść Kar­miła będę Cię swych słów pożarem Chodź zaśpiewam Ci kołysankę pod rytm bi­cia me­go serca Zaśnij­my w za­kamar­ku mych snów  -apoo


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Z chwilą gdy w wolnym państwie zagarnięte zostało panowanie, nadaje się miano słusznej zasady wszystkiemu, co może wesprzeć bezgraniczną władzę jednej osoby; niepokojem, rozprzężeniem i nierządem nazywa się zaś wszystko, co może podtrzymać zacną wolność poddanych. -Montesquieu


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów. -Fryderyk Nietzsche


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Akceptowanie swych niedoskonałości. Samokrytyka. K.A.Sz.17.11.2015r. -Cris


akceptowanie-swych-niedoskonałoś-samokrytyka-kasz17112015r
Osądza Swych Poddanych Cytaty: Natura nie łamie swych praw. -Leonardo da Vinci


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Na­tura nie łamie swych praw. -Leonardo da Vinci


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Klasyk nie zdałby egzaminu ze swych dzieł. -Anonim


klasyk-nie-zdałby-egzaminu-ze-swych-dzieł
Osądza Swych Poddanych Cytaty: Nie pokładaj swych nadziei w szklan­ce wody. 011  -wdech


nie-pokładaj-swych-nadziei-w-szklan­-wody-011 
Osądza Swych Poddanych Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Osądza Swych Poddanych Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
Osądza Swych Poddanych Cytaty: Człowiek wyrzeka się swych błędów najpóźniej, jak może. -Montesquieu


człowiek-wyrzeka-ę-swych-błędów-najpóźniej-jak-może