Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty

Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Wiktor Hugo


do-wielkich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Victor Marie Hugo


do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Nieg­dyś usy­pywała ścieżki, wciągała prochy, one wciągnęły ją tak, że dziś jej prochy, usy­pują ścieżki. -CzarnaMysz


nieg­dyś-usy­pywała-ścieżki-wciągała-prochy-one-wciągnęły-ją tak-że dziś-jej-prochy-usy­pują-ścieżki
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin


Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Jedz mniej! Bramy raju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin


Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Jedz mniej, bramy raju są wąskie. -Anonim


jedz-mniej-bramy-raju-są-wąskie
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty:


obraz-samego-siebie-wyznacza-granice-osiągnięć
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Blondynka - jedno ze szczytowych osiągnięć współczesnej chemii. -Krecia Pataczkówna


blondynka-jedno-ze-szczytowych-osiągnięć-współczesnej-chemii
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Kto domaga się uznania, nie ma żadnych osiągnięć. -Tao - Te - King


Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty:


Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości. -Paul Tillich


Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty:


Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe. -Harold Taylor


Źródłem-wszelkich-osiągnięć-jest-wola-by-być-tak-dobrym-jak-to-tylko-możliwe
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: FYR­FLE­RYK ZE ŚCIEŻKI KARIERY Więc słyszała bel­lissi­ma i łania gdy drwi­li klempa Z dumą myślała gdy ją chędożyli - muszę być ja Ma­rylin piękna Uda na FAŁ, biust XXL oto me­go lo­su atrybuty Oręż ka­riery przez z kierow­nic­twem w su­mie smaczne ksiuty A oni? Wciąż ją dy­mają, bo pus­ta, chętna i tempa  -fyrfle


Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: No­we ścieżki mają to do siebie, że są in­te­syw­niej­sze ... -Cykam


no­we-ścieżki-mają-to do siebie-że są in­te­syw­niej­sze
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Spoglądam na swoją niedoskonałość Z per­spek­ty­wy gwiazd Wy­tyczam ścieżki błędów i kar Jes­teś mi pot­rzeb­na Ja i Ty w jed­nym fo­telu i sny Bla­de mgły nad ołtarzem praw­dy Nieos­trożne spoj­rze­nia już były Obok wiary w przez­nacze­nie Chcę spoglądać w Ciebie Bar­dzo cię nie znam Wy­raźnie słyszę syk Pot­rze­buję twoich zeznań  -JaiTy


Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Ścieżki życia, błądzą po zra­nionych dłoniach. Bliżej Morfeusza. -cytlopka


Ścieżki-życia-błądzą-po zra­nionych-dłoniach-bliżej-morfeusza
Osiągnięć Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Marny film nakręcany na podstawie głupiego scenariusza, to zjawisko normalne. Film przeciętny sfabrykowany z dzieła sztuki literackiej to kryminał! Obraza osiągnięć myśli ludzkiej! -Pola Negri


marny-film-nakręcany-na-podstawie-głupiego-scenariusza-to-zjawisko-normalne-film-przeciętny-sfabrykowany-z-dzieła-sztuki-literackiej-to-kryminał