Osobę Przy Cytaty

Osobę Przy Cytaty: Rzu­ciłam pa­lenie, ale nie uważam się za osobę niepalącą. Myślę, że pa­lacze są ciekaw­szy­mi to­warzysza­mi przy kolacji. -Michelle Pfeiffer


rzu­łam-pa­lenie-ale-nie uważam ę-za osobę-niepalącą-myślę że pa­lacze-są ciekaw­szy­mi-to­warzysza­mi-przy-kolacji
Osobę Przy Cytaty: Niekiedy samo przygotowanie kary, szorstkość słów, jak również wyolbrzymianie występku w większym stopniu pokazują surowość pana niż sama kara, a nadto zniesławiają karzącego. Jeśli zatem karzesz za słuszne przy winienie, przynajmniej łagodnie mów do winowajcy. Masz przecież napiętnować czyn występny, a nie osobę. -Andrzej Maksymilian Fredro


Osobę Przy Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin


Osobę Przy Cytaty: Patrzymy na osobę kochaną, ale jej nie lustrujemy. -Jean Jacques Rousseau


patrzymy-na-osobę-kochaną-ale-jej-nie-lustrujemy
Osobę Przy Cytaty: małżeństwo to wybór każde­go dnia wy­bierasz tę jedną osobę  -Starlight


łżeństwo-to wybór-każde­go-dnia-wy­bierasz-tę jedną-osobę 
Osobę Przy Cytaty: Zacznij pat­rzeć na siebie ja­ko na osobę, którą chciałbyś być. -David Viscott


zacznij-pat­rzeć-na siebie-ja­ko-na osobę-którą-chciałbyś-być
Osobę Przy Cytaty: Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą. -Paulo Coelho


Osobę Przy Cytaty: Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował. -Fiodor Dostojewski


kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
Osobę Przy Cytaty: Każdy z nas cze­ka na osobę, na którą nie może się doczekać. 25.04.2012  -watchingmefall


każdy-z nas-cze­ka-na osobę-na którą-nie może ę-doczekać-25042012 
Osobę Przy Cytaty: Na­wet jeżeli nauczę tyl­ko jedną osobę nadziei, nie żyłem nadaremnie. -Martin Luther King


na­wet-żeli-nauczę-tyl­ko-jedną-osobę-nadziei-nie żyłem-nadaremnie
Osobę Przy Cytaty: Miłość. Pew­ne­go rodza­ju bogactwo, którym ob­da­rowu­jesz tyl­ko wyb­raną osobę. -Innaa


miłość-pew­ne­go-rodza­ju-bogactwo-którym-ob­da­rowu­jesz-tyl­ko-wyb­raną-osobę
Osobę Przy Cytaty: Niedobrze czyni, kto ma u sądu wzgląd na osobę i dla kęsa chleba odstępuje prawdy. -Salomon


niedobrze-czyni-kto-u-są-wzgląd-na-osobę-i-dla-kę-chleba-odstępuje-prawdy
Osobę Przy Cytaty: Gdy szczerze kochamy jakąś osobę, szukamy przyjemności w zadowoleniu i szczęściu tej osoby. -Gottfried Wilhelm


gdy-szczerze-kochamy-jakąś-osobę-szukamy-przyjemnoś-w-zadowoleniu-i-szczęściu-tej-osoby
Osobę Przy Cytaty: Uroda bardziej jeszcze zawodzi osobę, która ją posiada, aniżeli tych, których omamia. -Francois Fenelon


uroda-bardziej-jeszcze-zawodzi-osobę-która-ją-posiada-aniżeli-tych-których-omamia
Osobę Przy Cytaty: Dzięki bólo­wi jes­teśmy w sta­nie le­piej zro­zumieć drugą osobę. -NightHuntress


dzięki-bólo­wi-jes­teśmy-w sta­nie-­piej-zro­zumieć-drugą-osobę
Osobę Przy Cytaty: Niechęć tak jak miłość, potrzebuje mieć blisko osobę, przeciwko której się zwraca. -Henryk Sienkiewicz


niechęć-tak-jak-miłość-potrzebuje-mieć-blisko-osobę-przeciwko-której-ę-zwraca
Osobę Przy Cytaty: W świecie ignorancji trud­niej­sze niż wszystko jest po­konać nie osobę a nazwisko. -Doza


w świecie-ignorancji-trud­niej­sze-ż-wszystko-jest-po­konać-nie osobę-a-nazwisko
Osobę Przy Cytaty: Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: