Ostateczny Dowód Cytaty

Ostateczny Dowód Cytaty: Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości. -Paul Tillich


Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
Ostateczny Dowód Cytaty: Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. -Ann Landers


nie-bierz-uwielbienia-swojego-psa-za-ostateczny-dowód-na-to-że-jesteś-super
Ostateczny Dowód Cytaty: Nie oczekujcie na sąd ostateczny. On odbywa się co dzień. -Albert Camus


nie-oczekujcie-na-sąd-ostateczny-on-odbywa-ę-co-dzień
Ostateczny Dowód Cytaty: Miłość to ostateczny cel historii powszechnej,


miłość-to-ostateczny-cel-historii-powszechnej-amen-wszechświata
Ostateczny Dowód Cytaty: Ja­kiż wybór! I prob­lem ten odwieczny... Wyb­rałem! Te­mat ma­tur:


ja­kiż-wybór-i prob­lem-ten-odwieczny-wyb­rałem-te­mat-­tur-sąd-ostateczny 
Ostateczny Dowód Cytaty: Nałóg to dowód człowieczeństwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Ostateczny Dowód Cytaty: O cier­pieniu: Dowód na sku­teczność innych. -Marcin Kossek


o cier­pieniu-dowód-na sku­teczność-innych
Ostateczny Dowód Cytaty: Kobieta to jedyny i niepodważalny dowód na istnienie Boga. -Michał Domin


kobieta-to-jedyny-i-niepodważalny-dowód-na-istnienie-boga
Ostateczny Dowód Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang


oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
Ostateczny Dowód Cytaty: Każdy może zostać papieżem, najlepszy dowód, że ja nim zostałem. -Jan XXIII


każdy-może-zostać-papieżem-najlepszy-dowód-że-ja-nim-zostałem
Ostateczny Dowód Cytaty: Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust


sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
Ostateczny Dowód Cytaty: Wiem, że zapomnisz lecz dla wspomnienia daję Ci dowód mego istnienia. -Anonim


wiem-że-zapomnisz-lecz-dla-wspomnienia-daję-ci-dowód-mego-istnienia
Ostateczny Dowód Cytaty: Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru. -Molier


jeśli-potrafisz-śmiać-ę-z-siebie-to-najlepszy-dowód-że-masz-poczucie-humoru
Ostateczny Dowód Cytaty: Kobiety nigdy nie przekona rozumowanie. A nawet dowód; przekonuje ją uczucie, albo siła. -Aleksander Dumas Jr


kobiety-nigdy-nie-przekona-rozumowanie-a-nawet-dowód-przekonuje-ją-uczucie-albo-ła
Ostateczny Dowód Cytaty: Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością. -Anna Krzyżanowska


silni-widzą-w-bogu-dowód-swojej-mocy-słabi-tarczę-przed-swoją-słabośą
Ostateczny Dowód Cytaty: Aby nas skłonić do ich przyjęcia głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje. -Mikołaj Gomez Davilla


aby-nas-skłonić-do-ich-przyjęcia-głupie-idee-przytaczają-jako-dowód-olbrzymią-publiczność-która-wyznaje
Ostateczny Dowód Cytaty: Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F


dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
Ostateczny Dowód Cytaty: Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:


rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna