Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty

Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Znów wrzu­cił do la­musa wszys­tkie roz­cza­rowa­nia swo­jego małżeństwa. Zos­ta­wił ot­wartą szuf­ladę - prze­cież wciąż do niej sięga. -laser show


znów-wrzu­ł-do ­musa-wszys­tkie-roz­cza­rowa­nia-swo­jego-łżeństwa-zos­­wił-ot­wartą-szuf­ladę- prze­cież-wciąż-do niej
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Cza­sem wys­tar­czy jed­no słowo, żeby ot­worzyć szuf­ladę, do której nie mieliśmy dostępu przez całe la­ta. Nie wie­dzieliśmy na­wet, gdzie szu­kać klucza. -Izabela Sowa


cza­sem-wys­tar­czy-jed­no-słowo-żeby-ot­worzyć-szuf­ladę-do której nie mieliśmy-dostępu-przez-całe-­-nie wie­dzieliśmy-na­wet
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Se­rafin nuci bal­ladę samotności wszel­ka pociecha  -Cykam


se­rafin-nuci-bal­ladę-samotnoś-wszel­ka-pociecha 
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Haiku twórczości wers baz­gra­ny na 


haiku-twórczoś-wers-baz­gra­ny-na nocniku-za­kurzo­ny-w szuf­ladce-tudzież-w notatniku 
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Mil­czący nie znaczy mądry. By­wają szuf­la­dy zam­knięte na klucz, choć puste. -Jan Giono


mil­czący-nie znaczy-mądry-by­wają szuf­­dy-zam­knięte-na klucz-choć-puste
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Każda niewy­korzys­ta­na szan­sa, to szuf­ladka doświad­czeń , której nie ot­worzy­liśmy. Naj­częściej ze strachu przed zawartością. -bloodymery


każda-niewy­korzys­­na-szan­-to szuf­ladka-doświad­czeń- której nie ot­worzy­liśmy-naj­częściej-ze strachu-przed-zawartośą
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Bied­ny umysłowo, to ten, który szuf­ladkuję dru­giego człowieka za słuchaną mu­zykę, noszo­ne ciu­chy i to­warzys­two w którym się obraca. -szajbuss


bied­ny-umysłowo-to ten-który-szuf­ladkuję-dru­giego-człowieka-za słuchaną-mu­zykę-noszo­ne-ciu­chy-i to­warzys­two-w którym ę
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Słońce kochamy Dziś jed­nak pot­rzeb­ny deszcz Piekiel­ny upał Cris 12.08.2015r. z szuf­la­dy- ak­tual­ny i na dziś... -Cris


słoń-kochamy-dziś-jed­nak-pot­rzeb­ny-deszcz-piekiel­ny-upał-cris-12082015r-z-szuf­­dy-ak­tual­ny-i na dziś
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Głupia rozmowa nie warta słowa. -Jan Sztaudynger


Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Miłość jest tyle warta, ile kosztuje. -Karol Bunsch


miłość-jest-tyle-warta-ile-kosztuje
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Nie każda figura jest warta cokołu. -Krystyna Sylwestrzak


Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Czy pani Marta jest grzechu warta? -Marian Hemar


czy-pani-marta-jest-grzechu-warta
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Wiedza bez logiki nic nie jest warta. -Menander


wiedza-bez-logiki-nic-nie-jest-warta
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: A jeśli ko­mu dro­ga ot­warta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie. -Jan Kochanowski


a śli-ko­mu-dro­ga-ot­warta-do nieba-tym-co służą-ojczyźnie
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Uncja przeproszenia warta jest tyle co tona samotności. -Joseph Joubert


uncja-przeproszenia-warta-jest-tyle-co-tona-samotnoś
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Mało warta jest miłość, która ukochanego naraża na niebezpieczeństwa. -Anonim


mało-warta-jest-miłość-która-ukochanego-naraża-na-niebezpieczeństwa
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Dobra matka jest więcej warta, niż stu nauczycieli. -George Herbert


dobra-matka-jest-więcej-warta-ż-stu-nauczycieli
Ot­wartą Szuf­ladę Cytaty: Cóż, że ot­warta przyłbi­ca, kiedy łeb pod nią zakuty!  -Jacek Wejroch


cóż-że ot­warta-przyłbi­ca-kiedy-łeb-pod-ą-zakuty