Oto Cecha Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Oto Cecha Cytaty: Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Oto Cecha Cytaty: Uważać wszechświat za ciemnicę, a wszystkich ludzi za zbrodniarzy - oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że ziemia, ludzie i zwierzęta są tym, czym powinny - oto, co wydaje się godnym mędrca. -Wolter
uważać-wszechświat-za-ciemnicę-a-wszystkich-ludzi-za-zbrodniarzy-oto-wyobrażenie-fanatyka-sądzić-że-ziemia-ludzie-i-zwierzę-są-tym-czym
Oto Cecha Cytaty: Wdzięczność to cecha psów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Oto Cecha Cytaty: Wdzięczność to cecha psów. -Józef Stalin
Oto Cecha Cytaty: W każdym razie popisujemy się służalstwem, tak jakby służenie było jedyną zasługą. Oto cnota naszego stulecia; oto wiedza dnia dzisiejszego. Ci, co zachowali jeszcze w sercu nieco godności, robią wszystko, by ją stracić. Przybierają duszę niegodnego dworaka, iżby nie uchodzić za dziwaków, niepodobnych do innych ludzi. -Montesquieu
Oto Cecha Cytaty: Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć. -Malwina Meysenburg
Oto Cecha Cytaty: Pośpiech jest cechą głupców. -Baltazar Gracian Y Morales
Oto Cecha Cytaty: Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść. -Ignacy Karpowicz
Oto Cecha Cytaty: Cechą życia jest pęd ku przyszłości. -Antoni Kępiński
Oto Cecha Cytaty: Egoizm to cecha pop­rawne­go altruisty. -Walenty
egoizm-to cecha-pop­rawne­go-altruisty
Oto Cecha Cytaty: Ob­sta­wanie przy swoim jest cechą geniusza. -Thomas Alva Edison
ob­sta­wanie-przy-swoim-jest cechą-geniusza
Oto Cecha Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępować w sposób desperacki. -Henry David Thoreau
cechą-mądroś-jest-nie-postępować-w-sposób-desperacki
Oto Cecha Cytaty: Nieodłączną cechą organizacji takiej bazy ekonomicznej są sprzeczności. -Karol Marks
nieodłączną-cechą-organizacji-takiej-bazy-ekonomicznej-są-sprzecznoś
Oto Cecha Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck
opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Oto Cecha Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła
wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Oto Cecha Cytaty: Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi... -stokrotka123
szcze­rość-poszu­kiwa­na-cecha-wśród-ludzi
Oto Cecha Cytaty: Niewdzięczność wobec wielkich ludzi jest cechą silnych narodów. -Plutarch
niewdzięczność-wobec-wielkich-ludzi-jest-cechą-silnych-narodów
Oto Cecha Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępo­wać w sposób desperacki. -Henry David Thoreau
cechą-mądroś-jest nie postępo­wać-w sposób-desperacki
Oto Cecha Cytaty: Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie. -Dante Alighieri
istotną-cechą-miłoś-jest-wiara-że-będzie-trwać-wiecznie
Oto Cecha Cytaty: Jedyną pozytywną cechą egoistów jest to, że nie obgadują innych. -Lucille Harper
jedyną-pozytywną-cechą-egoistów-jest-to-że-nie-obgadują-innych
Oto Cecha Cytaty: Pierwszą cechą ordynarnego mężczyzny jest to, że nie spostrzega własnej ordynarności. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
pierwszą-cechą-ordynarnego-mężczyzny-jest-to-że-nie-spostrzega-własnej-ordynarnoś
Oto Cecha Cytaty: Su­mienie jest cechą ludzi odpowiedzialnych. Wyrzu­ty su­mienia to de­fekt marzycieli…  -Papillondenuit
su­mienie-jest cechą-ludzi-odpowiedzialnych-wyrzu­ty-su­mienia-to de­fekt-marzycieli 
Oto Cecha Cytaty: Gościnność jest cechą, na którą składa się prymitywny urok i wielkość antyczna. -Sarah Bernhardt
gościnność-jest-cechą-na-którą-składa-ę-prymitywny-urok-i-wielkość-antyczna
Oto Cecha Cytaty: Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
cechą-wielkich-ludzi-jest-to-że-stawiają-innym-o-wiele-mniejsze-wymagania-ż-sobie
Oto Cecha Cytaty: Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich. -Cyceron
jest-cechą-głupo­ty-­trze­gać-błędy-in­nych-a za­pomi­nać-o swoich
Oto Cecha Cytaty: Jest cechą pospolitej mądrości obawa, by się nie dać nabrać na czyjąś wartość. -Anna Kowalska
jest-cechą-pospolitej-mądroś-obawa-by-ę-nie-dać-nabrać-na-czyjąś-wartość
Oto Cecha Cytaty: Schadenfreude jest cechą podłych narodów. Dlatego mowie polskiej brak tego słowa. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
schadenfreude-jest-cechą-podłych-narodów-dlatego-mowie-polskiej-brak-tego-słowa
Oto Cecha Cytaty: Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu. -Gold Fishy
Oto Cecha Cytaty: Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. -John Lennon
Oto Cecha Cytaty: Obojętność dla śmierci jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego - zapowiedzią nadchodzącej starości. -Bolesław Prus
obojętność-dla-śmierci-jest-cechą-umysłów-dojrzałych-a-pociąg-do-życia-wiecznego-zapowiedzią-nadchodzącej-staroś
Oto Cecha Cytaty: Pdstawową cechą jest oparcie porozumienia i nadawcy na zasadzie istniejących z góry szerokich zespołów wiedzy i wspólnego systemu wartości. -Kazimierz Bartoszyński
pdstawową-cechą-jest-oparcie-porozumienia-i-nadawcy-na-zasadzie-istniejących-z-góry-szerokich-zespołów-wiedzy-i-wspólnego-systemu-wartoś
Oto Cecha Cytaty:
po­dej­rzli­wość-to cecha-strachu-przed-od­kry­ciem-praw­dy-w rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-niusza
Oto Cecha Cytaty: Is­totną i ko­nie­czną cechą wol­ności jest to, iż jest usytuowana. -Jean-Paul Sartre
is­totną-i ko­nie­czną-cechą-wol­noś-jest to-iż jest usytuowana
Oto Cecha Cytaty: Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana. -Jean Paul Sartre
istotną-i-konieczną-cechą-wolnoś-jest-to-iż-jest-usytuowana
Oto Cecha Cytaty: ,, Czcij człowieka. Oto nauka!
 czcij-człowieka-oto nauka-