Oto Jest mi­lość Cytaty

Oto Jest mi­lość Cytaty: Oto jest mi­lość. Dwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiem, a oka­zuje się, że cze­kali na siebie całe życie. -Vitor de Lima Barreto


oto-jest mi­lość-dwo­ ludzi-spo­tyka ę-przy­pad­kiem-a oka­zuje-ę-że cze­kali-na siebie-całe-życie
Oto Jest mi­lość Cytaty: Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz.. -niktdlaciebie


mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz
Oto Jest mi­lość Cytaty: Mi­losc parzy wte­dy, gdy kochasz nieod­po­wied­nich ludzi. wnb  -klemens


mi­losc-parzy-wte­dy-gdy-kochasz-nieod­po­wied­nich-ludzi-wnb 
Oto Jest mi­lość Cytaty: Uważać wszechświat za ciemnicę, a wszystkich ludzi za zbrodniarzy - oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że ziemia, ludzie i zwierzęta są tym, czym powinny - oto, co wydaje się godnym mędrca. -Wolter


uważać-wszechświat-za-ciemnicę-a-wszystkich-ludzi-za-zbrodniarzy-oto-wyobrażenie-fanatyka-sądzić-że-ziemia-ludzie-i-zwierzę-są-tym-czym
Oto Jest mi­lość Cytaty: Nig­dy nie wal­cz o mi­lość- o praw­dziwą nie trze­ba a o fałszywą nie warto  -agata.pl


nig­dy-nie wal­cz-o mi­lość-o praw­dziwą-nie trze­ba-a o fałszywą-nie warto 
Oto Jest mi­lość Cytaty: Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. -John Lennon


Oto Jest mi­lość Cytaty: W każdym razie popisujemy się służalstwem, tak jakby służenie było jedyną zasługą. Oto cnota naszego stulecia; oto wiedza dnia dzisiejszego. Ci, co zachowali jeszcze w sercu nieco godności, robią wszystko, by ją stracić. Przybierają duszę niegodnego dworaka, iżby nie uchodzić za dziwaków, niepodobnych do innych ludzi. -Montesquieu


Oto Jest mi­lość Cytaty: Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć. -Malwina Meysenburg


Oto Jest mi­lość Cytaty: Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść. -Ignacy Karpowicz


Oto Jest mi­lość Cytaty: Nienawiść przebrana w szaty miłości i wierząca na dodatek szczerze, że jest miłością - oto czym jest socjalizm. -Mirosław Dzielski


nienawiść-przebrana-w-szaty-miłoś-i-wierząca-na-dodatek-szczerze-że-jest-miłośą-oto-czym-jest-socjalizm
Oto Jest mi­lość Cytaty: Niewola - jest to formy postawienie na miejscu celu. Oto uciśnienie. -Cyprian Kamil Norwid


niewola-jest-to-formy-postawienie-na-miejscu-celu-oto-uciśnienie
Oto Jest mi­lość Cytaty: Wielki pisarz jest męczennikiem, który nie umrze, oto wszystko. -Honoré de Balzac


wielki-pisarz-jest-męczennikiem-który-nie-umrze-oto-wszystko
Oto Jest mi­lość Cytaty: Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony


odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
Oto Jest mi­lość Cytaty: Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Oto Jest mi­lość Cytaty: Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu. -Gold Fishy


Oto Jest mi­lość Cytaty: - Co to jest serce? - Flak, do które­go wzdycha każda pok­ra­ka. Ta­ka oto nieokiełzna­na wol­ność słowa. -maria_anna


 co to jest serce-flak-do które­go-wzdycha-każda-pok­ra­ka-ta­ka-oto-nieokiełzna­na-wol­ność-słowa
Oto Jest mi­lość Cytaty: Poezja jest tym, co jest realne w sposób absolutny i prawdziwy. Oto sedno mej filozofii. Im bardziej poetyczna tym prawdziwsza. -Novalis


poezja-jest-tym-co-jest-realne-w-sposób-absolutny-i-prawdziwy-oto-sedno-mej-filozofii-im-bardziej-poetyczna-tym-prawdziwsza
Oto Jest mi­lość Cytaty: Oto co możesz nazwać strategią. Najpierw patrzysz na rynek co sie sprzedaje i badasz jaki wizerunek jest potrzebny. -Sting


oto-co-możesz-nazwać-strategią-najpierw-patrzysz-na-rynek-co-sie-sprzedaje-i-badasz-jaki-wizerunek-jest-potrzebny