Otwarte Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Otwarte Cytaty: Pisarz musi zwyczajnie pilnować, żeby okna były otwarte, żeby drzwi były otwarte, żeby biurokraci, którzy są w każdym społeczeństwie, nie pozamykali wszystkiego na klucz. -Susan Sontag
pisarz-musi-zwyczajnie-pilnować-żeby-okna-były-otwarte-żeby-drzwi-były-otwarte-żeby-biurokraci-którzy-są-w-każdym-społeczeństwie-nie
Otwarte Cytaty: Otwarte serce jest zaproszeniem do przyjaźni. -Aldona Różanek
otwarte-serce-jest-zaproszeniem-do-przyjaź
Otwarte Cytaty: Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu. -William Shakespeare
serce-miej-otwarte-dla-wszystkich-zaufaj-niewielu
Otwarte Cytaty: Drzwi muz są otwarte - każdy może wejść do krainy sztuki. -Anonim
drzwi-muz-są-otwarte-każdy-może-wejść-do-krainy-sztuki
Otwarte Cytaty: po cóż Ci szu­kać szczęścia w cudzych ramionach sko­ro mo­je są otwarte  -vona
po cóż-ci szu­kać-szczęścia-w cudzych-ramionach-sko­ro-mo­-są otwarte 
Otwarte Cytaty: Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem i przymykaj je później. -Benjamin Franklin
miej-oczy-szeroko-otwarte-przed-ślubem-i-przymykaj-później
Otwarte Cytaty: Nasze umysły są jak spadochrony – działają tylko, gdy są otwarte -Thomas Dewer
nasze-umysły-są-jak-spadochrony-działają-tylko-gdy-są-otwarte
Otwarte Cytaty: W całą naturę wtopiona jest miłość. Trzeba mieć tylko otwarte oczy. -Phil Bosmans
w-całą-naturę-wtopiona-jest-miłość-trzeba-mieć-tylko-otwarte-oczy
Otwarte Cytaty: Ludzie in­te­ligen­tni są bar­dziej nie­szczęśli­wi, bo mają oczy otwarte. -Pitigrilli
ludzie-in­te­ligen­tni-są bar­dziej-nie­szczęśli­wi-bo mają-oczy-otwarte
Otwarte Cytaty: Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości. -Khalil Gibran
wszystkie-domy-stałyby-ę-grobami-gdyby-nie-były-otwarte-dla-goś
Otwarte Cytaty: Świat niewidzial­ny is­tnieje, bez dwóch zdań. Kwes­tia tyl­ko, jak da­leko to jest od śródmieścia i do której otwarte?  -Woody Allen
Świat-niewidzial­ny-is­tnieje-bez-dwóch-zdań-kwes­tia tyl­ko-jak da­leko-to jest od śródmieścia-i do której otwarte 
Otwarte Cytaty: Zawsze otwarte, zawsze czuwające oczy mojej duszy. -Dionisios Solomos
zawsze-otwarte-zawsze-czuwają-oczy-mojej-duszy
Otwarte Cytaty: Mówią, że wszystkie drzwi są otwarte dla młodych pisarzy - to prawda, ale wszędzie stoją ogonki i trzeba bić się, żeby wejść. -Henry Francois Becque
mówią-że-wszystkie-drzwi-są-otwarte-dla-młodych-pisarzy-to-prawda-ale-wszędzie-stoją-ogonki-i-trzeba-bić-ę-żeby-wejść
Otwarte Cytaty: Chory jest jak miasto otwarte po kapitulacji. Nowe życie wejdzie w niego różnymi drogami. Wchłaniać je będzie całym ciałem, wszystkimi porami skóry. -Aleksander Fedorowicz
chory-jest-jak-miasto-otwarte-po-kapitulacji-nowe-życie-wejdzie-w-niego-różnymi-drogami-wchłaniać-będzie-całym-ciałem-wszystkimi-porami
Otwarte Cytaty: Bez wątpienia istnieje świat niewidzialny. Jest tylko problem: jak to daleko od centrum miasta i do której jest u nich w tygodniu otwarte? -Woody Allen
bez-wątpienia-istnieje-świat-niewidzialny-jest-tylko-problem-jak-to-daleko-od-centrum-miasta-i-do-której-jest-u-nich-w-tygodniu-otwarte
Otwarte Cytaty: Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając za innych się kona / To z nich spada się, jak grona wyborne w Matki Bożej otwarte ramiona. -Jan Twardowski
ale-są-takie-krzyże-ogromne-gdy-kochając-za-innych-ę-kona-to-z-nich-spada-ę-jak-grona-wyborne-w-matki-bożej-otwarte-ramiona
Otwarte Cytaty: Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło. -Lew Tołstoj
nie-nic-gorszego-nad-udawanie-dobroci-udawanie-dobroci-odstręcza-bardziej-ż-otwarte-zło
Otwarte Cytaty: Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu... -słoneczniki
Otwarte Cytaty: Pracownik pozbawiony możliwości podejmowania ważnych decyzji zaczyna uważać za ważne te decyzje, które zezwala mu się podejmować. Zaczyna dbać o odpowiednią rejestrację dokumentów. Sprawdza, czy ołówki są zatemperowane. Pilnuje, by okna były otwarte (lub zamknięte). Musi nagle mieć do dyspozycji flamastry w dwóch lub trzech kolorach. -prof. C. Northcote Parkinson
Otwarte Cytaty: Dziw­ny zbieg oko­liczności, że w baj­kach księżniczki zam­knięte są w wieżach, a kon­takt ze światem mają tyl­ko z ok­na swo­jego więzienia. Zaw­sze mie­szkają sa­mot­nie. Po­wiadają też, iż wbrew po­zorom, często po­siadają do drzwi więżącej ich klat­ki klucze! Tak więc py­tanie, kto tu od­ci­na się od ko­go, po­zos­ta­je otwarte... -Krio
Otwarte Cytaty: Pier­wsze wrażenie, prze­mawiało jas­no, jes­tem bar­dzo os­tra, kosztuj na ry­zyko własne. Lek­ki do­tyk i czer­wo­ny rumieniec, skórka tak na­tural­na, mieni się i błyszczy, spróbu­jesz raz, a spłoniesz do zgliszczy. Smak twój i po na­cis­ku tchnienie, puszczasz so­ki, na lek­kie przygryzienie, oczy sze­roko mam otwarte. Wiem już... ry­zyko­wać, było warto. -Kedar
Otwarte Cytaty: Nie znajdę przyczy­ny za­gubienia siebie To od­wet śmier­telny na złej stro­nie duszy Kon­trast w człowieku jak między ziemią a niebem Siła niemal Bos­ka, co diament niemal skruszy Ko­nek­sje ze Złem, pak­ty z Dob­rem zawarte Umysł nieog­ra­niczo­ny pros­totą myślenia Dob­re Ser­ce i choć ska­mieniałe to otwarte Nie ok­raszo­ne niewiedzą po­wodu istnienia Czys­tość su­mienia za­leżna od faktów Tych fałszy­wych jak i auten­tycznych za razem Pa­radoks kłam­cy - przyczy­na artefaktów Znaj­dujących w podświado­mości swą bazę. -Bruno
Otwarte Cytaty: Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów. Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami. Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. To właśnie, uleganie radosnemu zdziwieniu, jest rozkoszą dla futbolisty niedostępną, natomiast dzięki niej intelektualista idzie przez życie pogrążony w nie kończącym się, wizjonerskim upojeniu, którego oznaką zewnętrzną jest zdziwienie widoczne w oczach. Dlatego też dla starożytnych symbolem Minerwy była sowa, ptak, którego oczy są zawsze szeroko otwarte, jak gdyby w niemym zdziwieniu. -Jose Ortega Y Gasset