Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty

Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End  -to_tylko_łzy


już-nie  replay-dzi­siaj-mówię-ga­me-over-ab­so­lut­ny-end 
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Oj­ciec występu­je w oczach dziec­ka ja­ko ab­so­lut­ny wład­ca i ab­so­lut­ny sędzia. -Antoni Kępiński


oj­ciec-występu­-w oczach-dziec­ka-ja­ko-ab­so­lut­ny-wład­ca-i ab­so­lut­ny-sędzia
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Nie ma prawd ab­so­lut­nych. Wszys­tkie praw­dy są półpraw­da­mi. To właśnie trak­to­wanie ich ja­ko praw­dy ab­so­lut­ne rodzi zło. -Alfred North Whitehead


nie- prawd-ab­so­lut­nych-wszys­tkie praw­dy-są półpraw­da­mi-to właśnie-trak­to­wanie-ich-ja­ko-praw­dy-ab­so­lut­ne-rodzi
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość. -Bruno


Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: You’re my end and my beginning Even when I lo­se I’m win­ning..   -myszka123


youre-my end-and-my beginning-even-when-i lo­se-im-win­ning- 
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: The world is coming to an end. . . SAVE YOUR BUFFERS!!! -Anonim


the-world-is-coming-to-an-end-save-your-buffers
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Ab­so­lut­na czys­tość nie jest z te­go świata. -Mieczysław Jastrun


ab­so­lut­na-czys­tość-nie jest z te­go-świata
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Plan: coś, co po­tem wygląda ab­so­lut­nie inaczej. -Julian Tuwim


plan-coś-co po­tem-wygląda-ab­so­lut­nie-inaczej
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Ab­so­lut­na wol­ność człowieka skończyłaby się chaosem. -Antoni Kępiński


ab­so­lut­na-wol­ność-człowieka-skończyłaby ę-chaosem
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: De­syg­na­ty bytów ab­so­lut­nych tworzą złudze­nie ich istnienia. -Walenty


de­syg­na­ty-bytów-ab­so­lut­nych-tworzą-złudze­nie-ich-istnienia
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Zno­wu jes­tem is­totą ab­so­lut­nie szczęśliwą i spo­kojną jak śmierć. -Tomasz Piątek


zno­wu-jes­tem-is­totą-ab­so­lut­nie-szczęśliwą-i spo­kojną-jak śmierć
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: to ta­ka gra schodzi­my na psy han­dlu­jemy sobą wy­miana wa­lut fałszy­wych za chwilę szczęścia ulotną jak emocja  -Starlight


to ­ka-gra-schodzi­my-na psy-han­dlu­jemy-sobą-wy­miana-wa­lut-fałszy­wych-za-chwilę-szczęścia-ulotną-jak emocja 
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Je­dyna rzecz, która ab­so­lut­nie nie jest kiczem, to nicość. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy


Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Jeśli ko­biecie opo­wiada się co­kol­wiek pod pieczęcią ab­so­lut­nej ta­jem­ni­cy, jest się zwykłym sadystą. -Marcel Achard


jeśli-ko­biecie-opo­wiada ę-co­kol­wiek-pod-pieczęą-ab­so­lut­nej-­jem­­cy-jest ę-zwykłym-sadystą
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Możecie się rozpływać z zachwy­tu nad uro­kami bez­wa­run­ko­wej wiary, a ja uważam skłon­ność do niej za coś prze­rażające­go i ab­so­lut­nie podłego. -Kurt Vonnegut


możecie ę-rozpływać-z zachwy­-nad-uro­kami-bez­wa­run­ko­wej-wiary-a ja uważam-skłon­ność-do niej-za coś-prze­rażają­go
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab. -Adolf Nowaczyński


gdy ę-chce-osuszyć-bag­na-nie py­ ę-ab­so­lut­nie-o poz­wo­lenie-na­wet-naj­większych-żab
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. -Marlena Dietrich


w dwóch-przy­pad­kach-ludzie-ab­so­lut­nie-nie wierzą-żad­nym-tłumacze­niom-gdy mężczyz­na-wy­jaśnia-skąd- pod­bi­te-oko
Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Żeby być wiel­kim, trze­ba być naj­pierw ma­lut­kim ... -Oleeeek


Żeby-być-wiel­kim-trze­ba-być-naj­pierw-­lut­kim