Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty

Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Serca kobiet są jak owe sekretarzyki pełne szufladek zamkniętych jedna w drugiej; człowiek się wysila, lamie paznokcie i w końcu znajduje tylko zeschły kwiat, trochę kurzu albo i nic zgoła. -Gustaw Flaubert


serca-kobiet-są-jak-owe-sekretarzyki-pełne-szufladek-zamkniętych-jedna-w-drugiej-człowiek-ę-wysila-lamie-paznokcie-i-w-końcu-znajduje-tylko
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów. -Jarosław Iwaszkiewicz


szczęście-jest wówczas-pełne-gdy-światło-po­ran­ka-budzi-dwo­-ludzi-do dnia-pełne­go-wspólnych-czynów-i rozmów
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree


mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Lecz jak każdy w owe dni. -Anonim


lecz-jak-każdy-w-owe-dni
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: To wynalazek druku spowodował owe zmiany: dawniej szanowano ludzi, a teraz książki. -Charles Louis Montesquieu


to-wynalazek-druku-spowodował-owe-zmiany-dawniej-szanowano-ludzi-a-teraz-książki
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214


Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Niedokładność pamięci polega zresztą nie tylko na tym, że odtwarza ona niedokładnie, a więc niekompletnie jakiś przedmiot, istotę lub zdarzenie. Gorzej, że uzupełnia dowolnie wszystkie braki i luki, że owe


Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Sa­mi wpa­damy w ra­miona miłości, by zno­sić wsze­lakie tor­tu­ry. Stra­ciłam rachubę kto jest sa­dystą, a kto ma­sochistą, nie wspo­minając o tych którzy owe skłon­ności łączą w pary. -Papużka


Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś. -Vedan


Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Wy­powiada­ne przez ciebie


Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: A polski Salomon pełne wylał. -Mieczysław Michał Szargan


Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmentarze-są-pełne-ludzi-niezastąpionych
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Jadu pełne są te stare skorupy cnoty. -Wacław Berent


jadu-pełne-są-te-stare-skorupy-cnoty
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Pełne kieszenie rąk mają lenie. -Stanisław Leszczyński


Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Ja­du pełne są te sta­re sko­rupy cnoty. -Wacław Berent


ja­-pełne-są te sta­re-sko­rupy-cnoty
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: Nie ma pełne­go, bez­względne­go szczęścia. -Horacy


nie- pełne­go-bez­względne­go-szczęścia
Owe Sekretarzyki Pełne Cytaty: piękne kobiety są pełne podniety a te złudne? ...nudne... -poeta wyklęty


piękne-kobiety-są-pełne-podniety-a-te złudne-nudne