Później Zapragnie Czegoś Cytaty

Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda


Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Pokusa to perfumy, które wdycha się tak długo, aż człowiek zapragnie mieć flakon. -Jean Paul Belmondo


pokusa-to-perfumy-które-wdycha-ę-tak-długo-aż-człowiek-zapragnie-mieć-flakon
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki. -Henryk Ibsen


Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Nie odkładaj nicze­go na później. Później - to może cię już nie być. -karaczan19


nie-odkładaj-nicze­go-na później-później- to może-ę-już-nie być
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść. -William Faulkner


Życie-składa ę-z mo­mentów-w których-człowiek-mu­-wstać-prędzej-czy-później-a po­tem-zno­wu-prędzej-czy-później-mu­-upaść
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa. -Maria Skłodowska-Curie


Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. -NieBędęJulią


Później Zapragnie Czegoś Cytaty: I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej. -Gold Fishy


Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Twórczość to sposób na przeżycie czegoś. -Wanda Rutkiewicz


twórczość-to-sposób-na-przeżycie-czegoś
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Życie to ciągła dep­ry­wac­ja- czegoś... -daniello


Życie-to ągła-dep­ry­wac­ja-czegoś
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Pragnąć czegoś - a wziąć, to nie to samo. -Carlo Goldoni


pragnąć-czegoś-a-wziąć-to-nie-to-samo
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. -Nieznany


aby-do-czegoś-dojść-trzeba-wyruszyć-w-drogę
Później Zapragnie Czegoś Cytaty:


nie-czegoś-takiego-jak-nieważne-ulepszenie
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Część czegoś, co by go przerastało, jest człowiekowi niezbędna. -Henryk Elzenberg


część-czegoś-co-by-go-przerastało-jest-człowiekowi-niezbędna
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Nikt nie może obiecywać sobie czegoś na przyszłość. -Seneka


nikt-nie-może-obiecywać-sobie-czegoś-na-przyszłość
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Dążenie do czegoś i realizacja dążenia - to dwie odmienne rzeczy. -Margaret Mitchell


dążenie-do-czegoś-i-realizacja-dążenia-to-dwie-odmienne-rzeczy
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Jeśli czegoś nie można poprawić, lepiej to przecierpieć. -Seneka


jeśli-czegoś-nie-można-poprawić-lepiej-to-przecierpieć
Później Zapragnie Czegoś Cytaty: Jeżeli jesteś czegoś pewien, to spójrz na to z innej strony. -Anonim


jeżeli-jesteś-czegoś-pewien-to-spójrz-na-to-z-innej-strony