Póki światło Cytaty

Póki światło Cytaty: tu jes­tem...gorąca i miękka w tańcu uwodzę twe ciało już tyl­ko pragnienie w to­bie zat­ra­cić się chciało wśród uniesień dźwięków roz­koszy jęk się wymyka bądź wciąż przy mnie póki tan­go...póki muzyka póki żyją gwiazdy póki kos­mos istnieje... póty trwa rozkosz mo­je ciało goreje wciąż mało mam i mało ja wie­czne pragnienie pożądam tych pieszczot i ciebie, mo­je marzenie  -dana1596


Póki światło Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Póki światło Cytaty: Wszędzie było ciem­no tyl­ko z sa­lonu tliło się światło, światło życia.... Ale nie two­jego, Two­je było pus­te jak pu­dełko po cze­kolad­kach które właśnie pochłonęłaś całą sobą. Żryj na zdro­wie jes­li myślisz że cze­kola­da ukoi Twój ból.... -AgniM


Póki światło Cytaty: Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem. -Henryk Cuno


Póki światło Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Póki światło Cytaty: Śmiej się póki możesz... -Bruno


Śmiej ę-póki-możesz
Póki światło Cytaty: Błądzi człowiek, póki dąży. -Johann Wolfgang Goethe


Póki światło Cytaty: Korzystaj z czasu, póki czas. -Anonim


korzystaj-z-czasu-póki-czas
Póki światło Cytaty: Zeszyj dziurkę, póki mała - Mama Zosię przestrzegała. -Stanisław Jachowicz


Póki światło Cytaty: Póki jest mowa o miłości, kobieta uwierzy we wszystko. -Elias Canetti


póki-jest-mowa-o-miłoś-kobieta-uwierzy-we-wszystko
Póki światło Cytaty: Car­pe diem póki jeszcze jest... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


car­pe-diem-póki-jeszcze-jest-~ mrs-vercetti 
Póki światło Cytaty: Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. -Juliusz Słowacki


póki-jesteśmy-młodzi-wszystko-jest-przed-nami
Póki światło Cytaty: Trze­ba strączki rwać, póki się w grochu siedzi. -Wolfgang Pauli


trze­ba-strączki-rwać-póki ę-w grochu-siedzi
Póki światło Cytaty: wdech wydech uwal­niam solfatary i słowa nieświado­mie słowa, spoj­rze­nia, gesty truję śmier­telników tymi słowa­mi, spoj­rze­niami, gestami ut­wo­rami piroklastycznymi póki drze­mię, je­dynie truję chaos wrze we mnie niepozornie kon­tro­lowa­ny chaos i piętrzą się emocje wdech wydech zat­rzy­muję gęstą, kwaśną krew chaos piętrzy się we mnie lecz póki drze­mię, truję nie ranię  -wenaa01


Póki światło Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales


księżyc-pożycza-światło-od-słońca
Póki światło Cytaty: Światło roz­prasza mrok. -Bujak Bogusław


Póki światło Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales z Miletu


księżyc-pożycza-światło-od słońca
Póki światło Cytaty: Chwy­tam dzień, póki jeszcze żyję... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


chwy­tam-dzień-póki-jeszcze-żyję-~ mrs-vercetti