Póki On Cytaty

Póki On Cytaty: tu jes­tem...gorąca i miękka w tańcu uwodzę twe ciało już tyl­ko pragnienie w to­bie zat­ra­cić się chciało wśród uniesień dźwięków roz­koszy jęk się wymyka bądź wciąż przy mnie póki tan­go...póki muzyka póki żyją gwiazdy póki kos­mos istnieje... póty trwa rozkosz mo­je ciało goreje wciąż mało mam i mało ja wie­czne pragnienie pożądam tych pieszczot i ciebie, mo­je marzenie  -dana1596


Póki On Cytaty: Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem. -Henryk Cuno


Póki On Cytaty: Śmiej się póki możesz... -Bruno


Śmiej ę-póki-możesz
Póki On Cytaty: Korzystaj z czasu, póki czas. -Anonim


korzystaj-z-czasu-póki-czas
Póki On Cytaty: Błądzi człowiek, póki dąży. -Johann Wolfgang Goethe


Póki On Cytaty: Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. -Juliusz Słowacki


póki-jesteśmy-młodzi-wszystko-jest-przed-nami
Póki On Cytaty: Póki jest mowa o miłości, kobieta uwierzy we wszystko. -Elias Canetti


póki-jest-mowa-o-miłoś-kobieta-uwierzy-we-wszystko
Póki On Cytaty: Zeszyj dziurkę, póki mała - Mama Zosię przestrzegała. -Stanisław Jachowicz


Póki On Cytaty: Car­pe diem póki jeszcze jest... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


car­pe-diem-póki-jeszcze-jest-~ mrs-vercetti 
Póki On Cytaty: Trze­ba strączki rwać, póki się w grochu siedzi. -Wolfgang Pauli


trze­ba-strączki-rwać-póki ę-w grochu-siedzi
Póki On Cytaty: wdech wydech uwal­niam solfatary i słowa nieświado­mie słowa, spoj­rze­nia, gesty truję śmier­telników tymi słowa­mi, spoj­rze­niami, gestami ut­wo­rami piroklastycznymi póki drze­mię, je­dynie truję chaos wrze we mnie niepozornie kon­tro­lowa­ny chaos i piętrzą się emocje wdech wydech zat­rzy­muję gęstą, kwaśną krew chaos piętrzy się we mnie lecz póki drze­mię, truję nie ranię  -wenaa01


Póki On Cytaty: Nie mów o ni­kim, że jest szczęśli­wy, póki jeszcze żyje. -Solon


nie-mów-o ­kim-że jest szczęśli­wy-póki-jeszcze-żyje
Póki On Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje
Póki On Cytaty: Chwy­tam dzień, póki jeszcze żyję... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


chwy­tam-dzień-póki-jeszcze-żyję-~ mrs-vercetti 
Póki On Cytaty: Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zawsze-może-wstąpić-na-lepszą-drogę-póki-żyje
Póki On Cytaty: O Polsko! póki ty duszę anielską będziesz więziła w czerepie rubasznym. -Juliusz Słowacki


o-polsko-póki-ty-duszę-anielską-będziesz-więziła-w-czerepie-rubasznym
Póki On Cytaty: Skoro trzeba dobrze mówić o umarłych, obgadujmy ich póki zyją. -John Sloan


skoro-trzeba-dobrze-mówić-o-umarłych-obgadujmy-ich-póki-zyją
Póki On Cytaty: Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)