Pęknięciem W Monadzie Cytaty

Pęknięciem W Monadzie Cytaty: Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego. -Miodrag Pavlovic


Pęknięciem W Monadzie Cytaty: Nadzieja to więzy, które chro­nią ser­ce przed pęknięciem. -Thomas Fuller


nadzieja-to więzy-które-chro­ą-ser­-przed-pęknięciem