Płaci Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Płaci Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim
za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
Płaci Cytaty: Kto szyb­ko pi­je - wol­no płaci. -Benjamin Franklin
Płaci Cytaty: Za złudze­nia płaci się rzeczywistością. -Leszek Kumor
za złudze­nia-płaci ę-rzeczywistośą
Płaci Cytaty: Od zbrodni nie płaci się podatku. -Stanisław Jerzy Lec
Płaci Cytaty: Za taniochę ludek chętnie drogo płaci. -Stanisław Jerzy Lec
Płaci Cytaty: Kto szybko pije - wolno płaci. -Benjamin Franklin
Płaci Cytaty: Kto umiera, płaci swoje długi. -William Shakespeare
Płaci Cytaty: Gdy sprze­dajesz ciało, to dusza płaci. -Papillondenuit
gdy-sprze­dajesz-ciało-to dusza-płaci
Płaci Cytaty: Kradzież nie istnieje, za wszystko się płaci. -Napoleon Bonaparte
Płaci Cytaty: Za wszystko płaci się pieniędzmi, za miłość - tylko miłością. -Felix Lope De Vega Carpio
Płaci Cytaty: Słono się płaci za cu­kier, który żeśmy podkradli. -Xmen
słono ę-płaci-za cu­kier-który-żeśmy-podkradli
Płaci Cytaty: Pokora to cnota, za którą nigdy nie płaci się za drogo. -Paul Claudel
pokora-to-cnota-za-którą-nigdy-nie-płaci-ę-za-drogo
Płaci Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz
nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
Płaci Cytaty: Płaci się bar­dzo wy­soką cenę za po­godną jednomyślność. -Warren Buffett
płaci ę-bar­dzo-wy­soką-cenę-za po­godną-jednomyślność
Płaci Cytaty: Wie­dza kosztu­je, ale płaci się tyl­ko za niewiedzę. -Andrzej Klawitter
wie­dza-kosztu­-ale-płaci ę-tyl­ko-za niewiedzę
Płaci Cytaty: Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem. -Karel Capek
na-tym-polega-wartość-życia-że-płaci-ę-za-nie-nawet-życiem
Płaci Cytaty: Od dziś pa­miętaj, dziew­czy­no, że za naiw­ność płaci się rozczarowaniem. -Riot
od dziś-pa­miętaj-dziew­czy­no-że za naiw­ność-płaci ę-rozczarowaniem
Płaci Cytaty: Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. -Baltazar Gracian Y Morales
Płaci Cytaty: Miłość jest jedyną namiętnością, za którą płaci się monetą z własnej mennicy. -Stendhal
miłość-jest-jedyną-namiętnośą-za-którą-płaci-ę-monetą-z-własnej-mennicy
Płaci Cytaty: Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem. -Karel Capek
na tym-po­lega-war­tość-życia-że płaci ę-za nie na­wet-życiem
Płaci Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska
za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
Płaci Cytaty: Praszczu­ry mieli le­piej krzynę: Płaci­li je­no dziesięcinę! Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
praszczu­ry-mieli-­piej-krzynę-płaci­li-­no-dziesięcinę-ka­zimierz-winnicki-wszel­kie-pra­wa-zastrzeżone 
Płaci Cytaty: Prawda wypowiadana w słowie - kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy - trzeba płacić. -Stefan Wyszyński kard
prawda-wypowiadana-w-słowie-kosztuje-tylko-za-plewy-ę-nie-płaci-za-pszeniczne-ziarno-prawdy-trzeba-płacić
Płaci Cytaty: Naj­drożej płaci się za to,cze­go się nie robi. -Urszula Zybura
naj­drożej-płaci ę-za tocze­go ę-nie robi
Płaci Cytaty: Najdrożej płaci się za to, czego się nie robi. -Urszula Zybura
najdrożej-płaci-ę-za-to-czego-ę-nie-robi
Płaci Cytaty: Jed­nos­tka twórcza, której sztu­ka przy­ciąga uwagę świata, płaci za suk­ces swo­jej pra­cy niedolą zarówno własną, jak i ukocha­nych osób. -Jerzy Kosiński
jed­nos­tka-twórcza-której sztu­ka-przy­ąga-uwagę-świata-płaci-za suk­-swo­jej-pra­cy-niedolą-zarówno-własną-jak i ukocha­nych
Płaci Cytaty: Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia! -Witold Gombrowicz
jakaż-różnica-pomiędzy-sławą-za-którą-ę-płaci-a-sławą-na-której-ę-zarabia
Płaci Cytaty: Najlepiej przystosowani do środowiska są konformiści, ale świat zmieniają nonkonformiści, przeciwstawiając się złej woli, rutynie, stereotypom i utartym schematom. Niestety za nonkonformizm płaci się samotnością i odrzuceniem, a w skrajnych przypadkach nawet życiem. -Urszula Ruszkowska
Płaci Cytaty: I długo dusza twa będzie cier­pieć, gdy od­dałeś ją ko­muś bez­powrot­nie. Czas nie ima się by Ci o tym nie przy­pom­nieć. Gra z umysłem Twą karą się stała, prędzej zdechniesz niż się rozpłaczesz. Płacz dla słabych. Wy­soką cenę płaci się, gdy łzy swe pow­strzy­mujesz; ceną du­ma, uno­sisz się nią, ska­zując ciało na nie możność poz­by­cia się żalu i wstrętu do ludzkiej fałszy­wej miłości...   -Dusza666