Płaczącym Niebem Cytaty

Płaczącym Niebem Cytaty: jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce  -Papużka


Płaczącym Niebem Cytaty: Płakać z płaczącym, to ulga w cierpieniu. -William Shakespeare


Płaczącym Niebem Cytaty: Ja i ty, trzy met­ry po­nad niebem. -Federico Moccia


Płaczącym Niebem Cytaty: Jes­teśmy niebem dla księżyca. -Giordano Bruno


Płaczącym Niebem Cytaty: Z wy­sokiej wieży me­lodią dziękczynienia łączę się z Niebem...   -Natuuś


z-wy­sokiej-wieży-me­lodią-dziękczynienia-łączę ę-z niebem- 
Płaczącym Niebem Cytaty: Dom - to tam, gdzie choćby pod gołym niebem, ludzie są razem. -Wiktor Woroszylski


dom- to tam-gdzie-choćby-pod-gołym-niebem-ludzie-są razem
Płaczącym Niebem Cytaty: O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach


o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Płaczącym Niebem Cytaty: Wszystko, co ze szczęścia jest pomiędzy niebem a ziemią, szuka sobie schronienia w świetlanej duszy. -Zaratustra


wszystko-co-ze-szczęścia-jest-pomiędzy-niebem-a-ziemią-szuka-sobie-schronienia-w-świetlanej-duszy
Płaczącym Niebem Cytaty: Pod bez­krwa­wym choć Czer­wo­nym świ­tem niebem Kochają ludzie  -fyrfle


pod-bez­krwa­wym-choć-czer­wo­nym-świ­tem-niebem-kochają-ludzie 
Płaczącym Niebem Cytaty: Kiedy jes­teś obok czuję się jak bym była


kiedy-jes­teś-obok-czuję ę-jak bym-była-trzy-met­ry-nad-niebem 
Płaczącym Niebem Cytaty: Umysł jest swoim włas­nym pa­nem i sam pot­ra­fi niebem uczy­nić piekło i piekłem niebo. -John Milton


umysł-jest swoim-włas­nym-pa­nem-i sam-pot­ra­fi-niebem-uczy­ć-piekło-i piekłem-niebo
Płaczącym Niebem Cytaty: Two­je oczy są siódmym niebem Dzięku­je ci, za to że kiedy pat­rze w nie za­pomi­nam o otaczającym nas świecie wte­dy is­tnieje­my tyl­ko my  Ja i Ty  -Intryga


two­-oczy-są ódmym-niebem-dzięku­-za to że kiedy-pat­rze-w nie-za­pomi­nam-o otaczającym-nas-świecie-wte­dy-is­tnieje­my-tyl­ko
Płaczącym Niebem Cytaty: Ra­zem z wiosną, słońcem, błękit­nym niebem i wszel­ki­mi uro­kami na­tury, w moim brzuchu obudziły się także motyle. -Nicole


ra­zem-z wiosną-słońcem-błękit­nym-niebem-i wszel­ki­mi-uro­kami-na­tury-w moim-brzuchu-obudziły ę-także-motyle
Płaczącym Niebem Cytaty: Miłość ogarnia całe życie kobiety, jest jej więzieniem i jej niebem. -Adalbert von Chamisso


miłość-ogarnia-całe-życie-kobiety-jest-jej-więzieniem-i-jej-niebem
Płaczącym Niebem Cytaty: Miłość. Odwieczny cud. Potrafi przeczuć tysiące snów ponad szarym niebem faktów i użycza romantycznych blasków nawet kupie łajna. -Erich Maria Remarque


miłość-odwieczny-cud-potrafi-przeczuć-tysią-snów-ponad-szarym-niebem-faktów-i-użycza-romantycznych-blasków-nawet-kupie-łajna
Płaczącym Niebem Cytaty: To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem. -Nadzieja21


to co wy­daje-nam ę-być-piekłem-na ziemi-dziś-jut­ro-może-być-dla-nas-niebem
Płaczącym Niebem Cytaty: Bez miłości się żyć nie da, choć jest ona cza­sem niebem, cza­sem skraw­kiem piekła. -Devin


bez-miłoś ę-żyć-nie da-choć-jest ona-cza­sem-niebem-cza­sem-skraw­kiem-piekła
Płaczącym Niebem Cytaty: Niektóre kro­wy święte by być chciały ale z gołym cyckiem po dro­gach latały by pod gołym niebem Świętą zostać zaw­sze trze­ba mieć Aniel­ską postać. -Sokrates


niektóre-kro­wy-święte-by być-chciały-ale-z gołym-cyckiem-po-dro­gach-latały-by-pod-gołym-niebem-Świętą-zostać-zaw­sze-trze­ba-mieć