Płakać I Cytaty

Płakać I Cytaty: Jes­tem zbyt bied­ny, żeby mieć pra­wo płakać. Nie mam pra­wa do luk­su­su wy­rażania bólu. Mo­je łzy nie mają pra­wa by­tu. Nie mają pra­wa się po­kazy­wać. Dla­tego udaję, że nie cier­pię, ble­fuję. Za­mykam ślu­zy mo­jego ser­ca, zbior­ni­ki moich łez. Wal­czę o to, żeby nie płakać. Kłuje mnie w no­sie, chwy­ta za gardło i du­si w pier­siach. Ale działa. -Tim Guénard


Płakać I Cytaty: Płakać z płaczącym, to ulga w cierpieniu. -William Shakespeare


Płakać I Cytaty: Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. -Charles Chaplin


ci-co-rozśmieszają-ludzi-cenniejsi-są-od-tych-co-każą-im-płakać
Płakać I Cytaty: Płakać trze­ba w spo­koju. Tyl­ko wte­dy ma się z te­go radość. -Janusz Leon Wiśniewski


płakać-trze­ba-w spo­koju-tyl­ko wte­dy- ę-z te­go-radość
Płakać I Cytaty: Ja nie chcę płakać. . . tylko mi się tak. . . oczy pocą. -Henryk Sienkiewicz


Płakać I Cytaty: Ci, co rozśmie­szają ludzi, cen­niej­si są od tych, co każą im płakać. -Charles Chaplin


ci-co rozśmie­szają-ludzi-cen­niej­-są od tych-co każą-im płakać
Płakać I Cytaty: Kiedy jest za dużo rzeczy, które śmieszą, wte­dy chce się płakać. -Jan Czarny


kiedy-jest za żo-rzeczy-które-śmieszą-wte­dy-chce ę-płakać
Płakać I Cytaty: Kiedy jest za dużo rzeczy, które śmieszą, wtedy chce się płakać. -Anonim


kiedy-jest-za-żo-rzeczy-które-śmieszą-wtedy-chce-ę-płakać
Płakać I Cytaty: Kobieta wierzy, że 2 + 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę. -George Eliot


kobieta-wierzy-że-2-+-2-zmieni-ę-w-5-śli-będzie-długo-płakać-i-zrobi-awanturę
Płakać I Cytaty: Kobieta wierzy, że 2 i 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę. -George Eliot


kobieta-wierzy-że-2-i-2-zmieni-ę-w-5-śli-będzie-długo-płakać-i-zrobi-awanturę
Płakać I Cytaty: Py­tasz cze­mu ciągle się śmieję? Po pros­tu nie mam już siły płakać... -Lanni


py­tasz-cze­mu-ągle ę-śmieję-po pros­-nie mam-już-ły-płakać
Płakać I Cytaty: Cza­sem płaczę, bo chce mi się płakać, wte­dy czuję, że uchodzi ze mnie złość. -Ryszard Riedel


cza­sem-płaczę-bo chce-mi ę-płakać-wte­dy-czuję-że uchodzi-ze mnie-złość
Płakać I Cytaty: Śmieję się skwap­li­wie ze wszys­tkiego z oba­wy, bym nie mu­siał płakać. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Płakać I Cytaty: Oszczędzaj łez twoim dzieciom, aby miały czym płakać nad twoją trumną. -Pitagoras


oszczędzaj-łez-twoim-dzieciom-aby-miały-czym-płakać-nad-twoją-trumną
Płakać I Cytaty: - I masz za­miar płakac nad roz­la­nym mlekiem? - Żeby to było tyl­ko jed­no mleko. -DobryDiabeł


 i masz-za­miar-płakac-nad-roz­­nym-mlekiem-Żeby-to było-tyl­ko-jed­no-mleko
Płakać I Cytaty: Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu... -daniello


cza­sem-pot­ra­fię-płakać-oglądając-film-ro­man­tyczny-ale-tyl­ko-po alkoholu
Płakać I Cytaty: Płakać, je­dyna mo­ja, mogę tyl­ko tobie. Ty zro­zumiesz. Roz­grzeszysz spoj­rze­niem pokornym. -Julian Tuwim


płakać-­dyna-mo­ja-mogę-tyl­ko-tobie-ty-zro­zumiesz-roz­grzeszysz spoj­rze­niem-pokornym
Płakać I Cytaty: Najpierw będą po mnie płakać, potem wspominać, a potem zapomną. -Nemer Barud


najpierw-będą-po-mnie-płakać-potem-wspominać-a-potem-zapomną