Płyty W ten Sam Cytaty

Płyty W ten Sam Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Zmiany. Mam no­wych sąsiadów. Słońce nie og­rze­wa już mo­jej płyty w ten sam sposób. Prze­biśniegi ożywiły mar­twą ziemię wokół mnie. Lu­bię prze­biśniegi. Lu­bię życie. Wi­taj­cie przyjaciele. -LunaAter


Płyty W ten Sam Cytaty: Lu­bię ten stan, cu­dow­ne sam na sam, pa­pieros, spa­cer i ja ♥  -WhiteAngel ♥


lu­bię-ten-stan-cu­dow­ne-sam-na sam-pa­pieros-spa­cer-i ja ♥ 
Płyty W ten Sam Cytaty: Pył tka ten zły sen, czas jak szept serc w skał grób mknie, żal brnie, ten sam dzień. -Vergil


pył-tka-ten-zły-sen-czas-jak szept-serc-w skał-grób-mknie-żal-brnie-ten-sam-dzień
Płyty W ten Sam Cytaty: Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu


czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Płyty W ten Sam Cytaty: Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto. -Masashi Kishimoto


przyz­naję-to-jes­teś sil­ny-po­nieważ znasz-ten-sam-ból-­­noś-co ja-ból ten-zaś-spra­wia-że ludzie-stają ę-silniejsi
Płyty W ten Sam Cytaty: Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy. -Erazm z Rotterdamu


Płyty W ten Sam Cytaty: Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić. -Antoni Słonimski


Płyty W ten Sam Cytaty: Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną. -Marek Aureliusz


Płyty W ten Sam Cytaty: Najlepszy jest ten, co zdrowe zdanie sam posiada. -Hezjod


najlepszy-jest-ten-co-zdrowe-zdanie-sam-posiada
Płyty W ten Sam Cytaty: Mam oba­wy, że wrócę i po­pełnię ten sam błąd.. -AnDree


mam-oba­wy-że wrócę-i po­pełę-ten-sam-błąd
Płyty W ten Sam Cytaty: Prze­ciw­ko złemu Sta­je ten, co sam brata Wpędził do grobu  -Taiyono Kudarashi


prze­ciw­ko-złemu-sta­-ten-co sam-brata-wpędził-do grobu 
Płyty W ten Sam Cytaty: Nudzić się może tyl­ko ten, kto sam jest nudny. -Tadeusz Kotarbiński


Płyty W ten Sam Cytaty: Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam. -Johann Wolfgang Goethe


ludzkość-kroczy-stale-naprzód-jednak-człowiek-pozostaje-ten-sam
Płyty W ten Sam Cytaty: Niewin­ny flircik Cel ten sam - oczarować Hip­no­za działa Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. -krysta


niewin­ny-flircik-cel-ten-sam- oczarować-hip­no­za-działa-krys­ty­na-sz-15082014r
Płyty W ten Sam Cytaty: Szalenstwem jest zachowywac sie w ten sam sposob i oczekiwac innego rezultatu. -Albert Einstein


szalenstwem-jest-zachowywac-sie-w-ten-sam-sposob-i-oczekiwac-innego-rezultatu
Płyty W ten Sam Cytaty: Terror jest zawsze ten sam, zmienia się tylko jego pseudonim. -Maria Kuncewicz


terror-jest-zawsze-ten-sam-zmienia-ę-tylko-jego-pseudonim
Płyty W ten Sam Cytaty: Ludzkość sta­le kroczy nap­rzód, jed­nak człowiek po­zos­ta­je ten sam. -Johann Wolfgang Goethe


ludzkość-sta­-kroczy-nap­rzód-jed­nak-człowiek-po­zos­­-ten-sam
Płyty W ten Sam Cytaty: Nasza swoboda sięga tak daleko, ten sam ma kres, co i nasze poczucie odpowiedzialności. -Stanisław Brzozowski


nasza-swoboda-ęga-tak-daleko-ten-sam-kres-co-i-nasze-poczucie-odpowiedzialnoś