Pa­letą Barw Cytaty

Pa­letą Barw Cytaty: Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi  -Falco peregrinus


za­tapiam-sie-w jej-świat-peł-barw-za­mie­sza­nych-tak-żywych-tak-jas­nych-pa­letą-barw-uderza-jak-słoń-og­rze­wa-jak ra­nek-budzi 
Pa­letą Barw Cytaty: Jes­teś moją pa­letą barw  -AnDree


jes­teś-moją-pa­letą-barw 
Pa­letą Barw Cytaty: Skrzy słońce złote Pa­letą barw migoce Pod powiekami K.A.Sz. 21.04.2016r. -Cris


skrzy-słoń-złote-pa­letą-barw-migoce-pod-powiekami-kasz-21042016r
Pa­letą Barw Cytaty: ciągną za rzęsy pa­letą barw nęcą kąpią w aromatach kruszą zmarzliny zgrzy­ty niejasne uśmie­chają twarze nim skaleczysz i życie zakończysz po­myśl o pięknie bo nie bez przyczyny kol­ca­mi straszą ususzo­ne szczęście smu­tek łza­wych ogrodów   -Papużka


Pa­letą Barw Cytaty: W małżeństwie ważne jest nie tyl­ko dob­rać się za­leta­mi, ale i wadami. -Magdalena Samozwaniec


w łżeństwie-ważne-jest nie tyl­ko-dob­rać ę-za­leta­mi-ale-i wadami
Pa­letą Barw Cytaty: Dob­re chęci to niek­westiono­wana za­leta, niekiedy jed­nak także źródło kłopotów... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Pa­letą Barw Cytaty: Z podzi­wem pat­rze na Świat, ty­le barw i kolorów, ty­le życia na be­tono­wych ulicach, czy widzę więcej, po­nad tym co widzialne? Jak bar­dzo bar­wny jest człowiek, w nim ty­le barw, złoto, biel, czerń, szarość, blask świecące­go słońca... O ty­le, ile zdołam zobaczyć, o ty­le sa­ma sta­je się bogatsza... Pieniądze? Ach, nie, to nie tak! sta­wać się bo­gat­szym, to co dzień odkrywać, że na­wet wi­dok słońca za ciem­ny­mi chmurami, może przywrócić oczom blask... -emi@


Pa­letą Barw Cytaty: Człowiek-is­to­ta ze złota Cza­sem wart tyle... Ile ze no­sa gile. *sta­rum sie o bi­leta do Kanady  -Sierjoża


człowiek-is­to­-ze złota-cza­sem-wart-tyle-ile-ze no­-gile-sta­rum-sie-o bi­leta-do kanady 
Pa­letą Barw Cytaty: Kwiet­ne koszule, Dusza z barw mo­tylich -  Sier­pniowe fyrfle. -fyrfle


kwiet­ne-koszule-dusza-z barw-mo­tylich- -sier­pniowe-fyrfle
Pa­letą Barw Cytaty: od­czyn esencji na­biera barw lotosu roz­kwi­ta życie  -Cykam


od­czyn-esencji-na­biera-barw-lotosu-roz­kwi­-życie 
Pa­letą Barw Cytaty: Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta


na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r
Pa­letą Barw Cytaty: znów roz­bi­te szkło ka­lej­doskop zmysłów trwa ten ko­biecy blask ko­lory życia pa­leta wspólnych chwil zbyt szor­stkie płótno  -Smurf007


znów-roz­bi­te-szkło-ka­lej­doskop-zmysłów-trwa-ten-ko­biecy-blask-ko­lory-życia-pa­leta-wspólnych-chwil-zbyt-szor­stkie-płótno 
Pa­letą Barw Cytaty: Kon­ste­lac­je barw Wbrew siew­com i żeńcom zła -  Cy­niczność cyni. -fyrfle


kon­ste­lac­-barw-wbrew-siew­com-i żeńcom-zła- -cy­niczność-cyni
Pa­letą Barw Cytaty: Nie czują swych barw, a chłód dni, sens z nich ścina, w pąków mogiłach. -Vergil


nie-czują-swych-barw-a-chłód-dni-sens-z nich-ścina-w-pąków-mogiłach
Pa­letą Barw Cytaty: Wrześniowe słońce Bliżej je­sień - piękno barw Me­lan­cho­lii czas Krys­ty­na Sz. 03.09.2015r. -krysta


wrześniowe-słoń-bliżej-­sień- piękno-barw-me­lan­cho­lii-czas-krys­ty­na-sz-03092015r
Pa­letą Barw Cytaty: Choć je­sieni czas Me­lan­cho­lię niesie nam Uśmiech pięknych barw Krys­ty­na Sz. .10.2014r. -krysta


choć-­sieni-czas-me­lan­cho­lię-niesie-nam-uśmiech-pięknych-barw-krys­ty­na-sz-102014r
Pa­letą Barw Cytaty: Za­letą jest pil­no­wanie skar­bu, choć jeszcze nie zdo­byte­go, bo nikt nie po­wie­dział, że już nie war­to na niego uważać... -Devin


za­letą-jest pil­no­wanie-skar­bu-choć-jeszcze-nie zdo­byte­go-bo nikt-nie po­wie­dział-że już-nie war­to-na niego-uważać
Pa­letą Barw Cytaty: Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss


szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane