Pa­nować Nad Sobą Cytaty

Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi. -Tadeusz Szyfer


przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Ja­ko oso­ba myśląca, po­win­nam pa­nować nad emocjami. -MyslacaWierszem


ja­ko-oso­ba-myśląca-po­win­nam-pa­nować-nad-emocjami
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą -Jim Rohn


pracuj-mocniej-nad-sobą-ż-nad-swoją-pracą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski


małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić. -Aleksandra_Czarna


Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty. -Agnieszka Lisak


człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą. -Stefan Wyszyński


naj­ważniej­sze-jest zwy­ęstwo-nad-łym-czymś-niesłycha­nie-łym- nad-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010


Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. -Bolesław Paszkowski


Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Panować nad sobą - to najwyższa władza. -Seneka Młodszy


panować-nad-sobą-to-najwyższa-władza
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Rzadko kto walczy o władzę nad sobą. -Urszula Zybura


rzadko-kto-walczy-o-władzę-nad-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: zos­ta­wiłam Cię, aby po­myśleć nad sobą. -blanejszyna


zos­­wiłam-cię-aby po­myść-nad-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis


teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Walczę, by przezwyciężyć słabość, strach, by odnieść zwycięstwo nad sobą. -James Joyce


walczę-by-przezwyciężyć-słabość-strach-by-odnieść-zwycięstwo-nad-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Wolność jest władzą, jaką mamy nad samy sobą. -Hugo Grotius


wolność-jest-władzą-jaką-mamy-nad-samy-sobą
Pa­nować Nad Sobą Cytaty: Nie ma panowania nad sobą bez dyscypliny, a nie ma innego środka dyscypliny dla człowieka niż wysiłek, jakiego wymagają zewnętrzne przeszkody... Wysiłki pochodzące tylko z fantazji nie dostarczają człowiekowi środka do zdobycia władzy nad jego fantazjami. -Simone Weil