Państwa Cytaty

Państwa Cytaty: Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko. -Montesquieu


Państwa Cytaty: Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę. -Montesquieu


Państwa Cytaty: Jak republiki troszczą się o swoje bezpieczeństwo łącząc się, tak znów państwa despotyczne czynią to samo odcinając się i trzymając się, aby tak rzec, w odosobnieniu. Poświęcają część kraju, pustoszą granice i obracają je w perzynę; jądro państwa staje się niedostępne. -Montesquieu


Państwa Cytaty: Podatki są sprężyną państwa. -Cyceron


podatki-są-sprężyną-państwa
Państwa Cytaty: Po­dat­ki są sprężyną państwa. -Cyceron


po­dat­ki-są sprężyną-państwa
Państwa Cytaty: Cenzura to reklama na koszt państwa. -Federico Fellini


Państwa Cytaty: Polityka zagraniczna to turystyka na koszt państwa. -Pierre Acon


polityka-zagraniczna-to-turystyka-na-koszt-państwa
Państwa Cytaty: Książę jest pier­wszym sługą swe­go państwa. -Fryderyk II


książę-jest pier­wszym-sługą-swe­go-państwa
Państwa Cytaty: Opracowanie budżetu państwa to sztuka równomiernego rozłożenia rozczarowań. -Maurice Stan


opracowanie-budżetu-państwa-to-sztuka-równomiernego-rozłożenia-rozczarowań
Państwa Cytaty: Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa. -Tacyt


przy-największym-państwa-nierządzie-najliczniejsze-były-prawa
Państwa Cytaty: Łat­wiej zjed­noczyć państwa niż narody  -Urszula Zybura


Łat­wiej-zjed­noczyć-państwa-ż-narody 
Państwa Cytaty: Bóg życzył sobie państwa dla wypełnienia swoich zamysłów. -Mikołaj Bierdiajew


bóg-życzył-sobie-państwa-dla-wypełnienia-swoich-zamysłów
Państwa Cytaty: ...W urządzeniu państwa mniejsza lub większa srogość nie rozstrzyga o posłuszeństwie. -Montesquieu


w-urządzeniu-państwa-mniejsza-lub-większa-srogość-nie-rozstrzyga-o-posłuszeństwie
Państwa Cytaty: Charakter państwa poznaje się po tym, jacy ludzie siedzą w więzieniach. -Ilona Bodden


charakter-państwa-poznaje-ę-po-tym-jacy-ludzie-siedzą-w-więzieniach
Państwa Cytaty: Amerykanie nie powinni zawsze tak się denerwować, kiedy inne państwa mają poglądy odmienne od amerykańskich. -Indira Gandhi


amerykanie-nie-powinni-zawsze-tak-ę-denerwować-kiedy-inne-państwa-mają-poglądy-odmienne-od-amerykańskich
Państwa Cytaty: Ginęły państwa, społeczeństwa, ple­miona i na­rody, a książka po­zos­ta­wała. Rośnie ona i roz­wi­ja się ra­zem z postępem ludzkości. -Aleksander Hercen


ginęły-państwa-społeczeństwa-ple­miona-i na­rody-a książka-po­zos­­wała-rośnie ona-i roz­wi­ja ę-ra­zem-z postępem-ludzkoś
Państwa Cytaty: Co rozpoczyna się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata. -Karl Kraus


co-rozpoczyna-ę-z-myślą-o-korzyściach-państwa-kończy-ę-często-z-niekorzyśą-dla-świata
Państwa Cytaty: Kto nie wierzy w cuda, ten nie jest realistą - po powstaniu państwa Izrael. -David Ben Gurion


kto-nie-wierzy-w-cuda-ten-nie-jest-realistą-po-powstaniu-państwa-izrael