Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty

Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść. -Konfucjusz


kto-trzęsie-drzewem-prawdy-temu-padają-na-głowę-obelgi-i-nienawiść
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Lepiej przemilczeć obelgi niż zwyciężać je odpowiadając na nie. -Anonim


lepiej-przemilczeć-obelgi-ż-zwyciężać-odpowiadając-na-nie
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Obelgi są racjami tych, którzy nie mają racji. -Anonim


obelgi-są-racjami-tych-którzy-nie-mają-racji
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ


chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Niektórzy padają na pomysł z takim impetem, że rozbijają go w puch. -Anonim


niektórzy-padają-na-pomysł-z-takim-impetem-że-rozbijają-go-w-puch
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Bomby padają wprawdzie na Wietnam, ale są tragedią Ameryki. -Jane Fonda


bomby-padają-wprawdzie-na-wietnam-ale-są-tragedią-ameryki
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść. -Kartezjusz


bardzo-powinny-być-nam-podejrzane-sądy-przyjaciół-kiedy-padają-na-naszą-korzyść
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Je­dyny pożytek z prog­nostyków giełdo­wych po­lega na tym, że na ich tle dob­rze wy­padają wróżbici. -Warren Buffett


je­dyny-pożytek-z prog­nostyków-giełdo­wych-po­lega-na tym-że na ich-tle-dob­rze-wy­padają-wróżbici
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Nie lubię sprawiedliwych, którzy nie padają, nie potykają się. Ich cnota jest martwa i mało warta. Nie poznali piękna życia. -Borys Pasternak


nie-lubię-sprawiedliwych-którzy-nie-padają-nie-potykają-ę-ich-cnota-jest-martwa-i-ło-warta-nie-poznali-piękna-życia
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ale to tylko dlatego że piorunów jest na to za mało ale orzechy zawsze padają w to samo miejsce. -Gertruda Stein


piorun-nigdy-nie-uderza-dwa-razy-w-to-samo-miejsce-ale-to-tylko-dlatego-że-piorunów-jest-na-to-za-ło-ale-orzechy-zawsze-padają-w-to-samo-miejsce
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać. -Ewa Szumańska


Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Półgłówki zwykle najwyżej głowę podnoszą. -Eliza Orzeszkowa


półgłówki-zwykle-najwyżej-głowę-podnoszą
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: U stóp tyrana mędrcy tracą głowę. -Zbigniew Waydyk


u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Kto głową ro­bi, na głowę umierać musi. -Wolfgang Pauli


kto-głową-ro­bi-na głowę-umierać-musi
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim


utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. -Hugo Dionizy Steinhaus


człowiek-które­mu-su­fit-spadł-na głowę- stropiony
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski


Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
Padają Na Głowę Obelgi I Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia


zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę