Pamięci Cytaty

Pamięci Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller


Pamięci Cytaty: Kultura jest ćwiczeniem pamięci i zapominania. -Karol Irzykowski


kultura-jest-ćwiczeniem-pamię-i-zapominania
Pamięci Cytaty: Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci. -Wojciech Kuczok


Pamięci Cytaty: Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci. -Marcel Pagnol


czyste-sumienie-wynika-najczęściej-ze-złej-pamię
Pamięci Cytaty: Czys­te su­mienie wy­nika naj­częściej ze złej pamięci. -Marcel Pagnol


czys­te-su­mienie-wy­nika-naj­częściej-ze złej-pamię
Pamięci Cytaty: Odejdź z mojej pamięci, dopiero wtedy będę wolna.. -Michaił Bułhakow


Pamięci Cytaty: Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci. -Józef Tischner


wierność-jest-przede-wszystkim-aktem-nadziei-a-nie-pamię
Pamięci Cytaty: Nic łatwiejszego jak spisywać wspomnienia, które zupełnie wyleciały z pamięci. -Charles Chaplin


nic-łatwiejszego-jak-spisywać-wspomnienia-które-zupełnie-wyleciały-z-pamię
Pamięci Cytaty: Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. -Ambroży Św


zbyt-często-czyste-sumienie-jest-tylko-rezultatem-marnej-pamię
Pamięci Cytaty: Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem. -Abraham Lincoln


nikt-nie-dostatecznie-dobrej-pamię-aby-kłamać-zawsze-z-powodzeniem
Pamięci Cytaty: Szczęście jest jak gładka powierzchnia, bez punktu zaczepienia dla pamięci. -Francoise Sagan


szczęście-jest-jak-gładka-powierzchnia-bez-punktu-zaczepienia-dla-pamię
Pamięci Cytaty: Wier­ność jest prze­de wszys­tkim ak­tem nadziei, a nie pamięci. -Józef Stanisław Tischner


wier­ność-jest prze­de-wszys­tkim-ak­tem-nadziei-a nie pamię
Pamięci Cytaty: Pracujemy nad wypchaniem naszej pamięci wiadomościami i pozostawiamy w zaniedbaniu wykształcenie sumienia i rozumienia świata. -Michel de Montaigne


pracujemy-nad-wypchaniem-naszej-pamię-wiadomościami-i-pozostawiamy-w-zaniedbaniu-wykształcenie-sumienia-i-rozumienia-świata
Pamięci Cytaty: Człowiek, który przerywa swój sen, staje się przede wszystkim igraszką swojej pamięci. -Breton


człowiek-który-przerywa-swój-sen-staje-ę-przede-wszystkim-igraszką-swojej-pamię
Pamięci Cytaty: Różne są rodzaje pamięci. Jest pamięć podobna do rozległego cmentarza chwil. Są aleje zasłużonych, pyszne kaplice, mieszczańskie grobowce, są mogiłki. -Anna Kowalska


różne-są-rodzaje-pamię-jest-pamięć-podobna-do-rozległego-cmentarza-chwil-są-aleje-zasłużonych-pyszne-kaplice-mieszczańskie-grobowce-są
Pamięci Cytaty: To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci. -Auguste Forel


to-co możemy-przecho­wać-na półkach-możemy-wyrzu­ć-z pamię
Pamięci Cytaty: Drogi pamięci są wciąż te same, wciąż utarte, a kto próbuje wśród nich zabłądzić, trudzi się nadaremnie. -Dana Dumitriu


drogi-pamię-są-wciąż-te-same-wciąż-utarte-a-kto-próbuje-wśród-nich-zabłądzić-trudzi-ę-nadaremnie
Pamięci Cytaty: Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości. -Tytus Liwiusz


historia-to-świadek-dziejów-źródło-prawdy-życia-pamię-mistrzyni-życia-piastunka-przeszłoś-i-zwiastunka-przyszłoś