Parę Cytaty

Parę Cytaty: Sie­dzieli nadzy, a w małym po­koju czuć było za­pach sek­su i pa­pierosów. On w łóżku, ona na łóżku- po­palając i spoglądając ochoczo. Odłożył świeżo wyczyszczo­ny re­wol­wer na ko­modę i zaczął liczyć zdo­byczny łup. - A może dziś ja­kiegoś gru­basa?- szepnęła namiętnie. - Gru­bas już był... - Mrrr... Parę młodą! - Parę młodą... - A może mnie?! - Wyj­dzie pa­ni za mnie, madame?  -scorpion


Parę Cytaty: skocz do riwiery parę se­kund wieczności będzie Cię nosić   -Cykam


skocz-do riwiery-ę-se­kund-wiecznoś-będzie-cię-nosić- 
Parę Cytaty: ciepłych słów parę z od­ro­biną uśmie­chu - za­pach rozstania  -Maverick123


ciepłych-słów-ę-z-od­ro­biną-uśmie­chu-za­pach-rozstania 
Parę Cytaty: Trudno pogodzić ogień i wodę - można jednak stworzyć z nich parę. -Anonim


trudno-pogodzić-ogień-i-wodę-można-jednak-stworzyć-z-nich-ę
Parę Cytaty: Moje obrazy są namalowane dobrze. Bez pośpiechu, z cierpliwością. Myślę, że zainteresują parę osób. -Frida Kahlo


moje-obrazy-są-namalowane-dobrze-bez-pośpiechu-z-cierpliwośą-myślę-że-zainteresują-ę-osób
Parę Cytaty: Ale mów i nie łżyj cho­ciaż przez pier­wszych parę zdań!  -Joanna Chmielewska


ale-mów-i nie łżyj-cho­ciaż-przez-pier­wszych-ę-zdań 
Parę Cytaty: Za parę lat, jak za­pytasz ja­kiegoś młode­go ro­daka o najsław­niej­sze­go Po­laka, to za­pew­ne od­po­wie - Ge­ralt z Rivii1  -Krio


za ę-lat-jak za­pytasz-ja­kiegoś-młode­go-ro­daka-o najsław­niej­sze­go-po­laka-to za­pew­ne-od­po­wie- ge­ralt-z rivii1 
Parę Cytaty: Znów wezmę coś na sen i wszys­tko będzie dob­rze. Przez te parę godzin. O ile nie po­jawią się koszmary... -Riot


znów-wezmę-coś-na sen-i wszys­tko-będzie-dob­rze-przez te ę-godzin-o ile-nie po­jawią ę-koszmary
Parę Cytaty: Nauka zas­ta­nawia się już nad tym, jak wy­korzys­tać parę, której człowiek nie śmie wy­puścić z gęby. -Jan Czarny


nauka-zas­­nawia ę-już-nad-tym-jak wy­korzys­ć-ę-której człowiek-nie śmie-wy­puść-z gęby
Parę Cytaty: Parę razy w życiu przychodzi na człowieka taka niedziela, gdy sięga się do niepotrzebnych zakamarków, w których lata gromadzą zapomniane przedmioty. -Zofia Bystrzycka


parę-razy-w-życiu-przychodzi-na-człowieka-taka-niedziela-gdy-ęga-ę-do-niepotrzebnych-zakamarków-w-których-lata-gromadzą-zapomniane-przedmioty
Parę Cytaty: To właśnie ca­li śmier­telni­cy — mają tyl­ko parę chwil na tym świecie, a poświęcają je na kom­pli­kowa­nie naj­pros­tszych spraw. -P » Terry Pratchett » Mort


to właśnie-ca­li-śmier­telni­cy- mają-tyl­ko-ę-chwil-na tym-świecie-a poświęcają- na kom­pli­kowa­nie-naj­pros­tszych-spraw
Parę Cytaty: Nikt nie jest tak sta­ry, aby nie wie­rzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej. -Cyceron


nikt-nie jest tak-sta­ry-aby nie wie­rzył-że może-żyć-jeszcze-ę-lat-dłużej
Parę Cytaty: Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów. -Johann Wolfgang Goethe


każdego-dnia-trzeba-posłuchać-choćby-krótkiej-piosenki-przeczytać-dobry-wiersz-obejrzeć-piękny-obraz-a-także-śli-to-możliwe-powiedzieć-ę
Parę Cytaty: Pat­rzy na parę ob­cych rąk, gładzi dłonią po­liczek, które­go nie zna, do­tyka czoła i wie, że tam w środ­ku straszy za­gad­ka je­go ja, plaz­ma duszy, ga­lare­ta poznania. -Jostein Gaarder


pat­rzy-na ę-ob­cych-rąk-gładzi-dłonią-po­liczek-które­go-nie zna-do­tyka-czoła-i wie-że tam-w środ­ku-straszy-za­gad­ka-­go-ja
Parę Cytaty: Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada - powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. -William Shakespeare


Parę Cytaty: Wiecie dlaczego kocham życie? Bo mam żonę, dzieci, długi, książki, pociąg do gór, niezapłacone rachunki, paru znajomych, ulubione piwo, pragnienie poznawania, słodkie tajemnice, parę nierozwiązanych problemów. -Anonim


Parę Cytaty: Życie to tyl­ko che­mia. Tu krop­la, tam strużka, a wszys­tko się zmienia. Niewiel­ki łyk sfer­mento­wanych soków i nag­le człowiek zdol­ny jest przeżyć ko­lej­ne parę godzin. -Terry Pratchett


Parę Cytaty: Ogień i woda Che­miczny oksymoron Łączą się w Parę Żywioły dwa w jed­no - Odys, styczeń 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/01/18/haiku-zywioly-dwa-w-jedno/  -Odys syn Laertesa