Parzę Cytaty

Parzę Cytaty: Ag­resja idzie w parze z lękiem. -Antoni Kępiński


Parzę Cytaty: Wierność idzie często w parze z głupotą. -Felicja Stendingowa


wierność-idzie-często-w-parze-z-głupotą
Parzę Cytaty: Rozum i miłość rzadko chodzą w parze. -William Shakespeare


Parzę Cytaty: Piękność i skromność nie zawsze idą w parze. -Anonim


piękność-i-skromność-nie-zawsze-idą-w-parze
Parzę Cytaty: Pokora i spokój wewnętrzny idą z sobą w parze. -Richard Carlson


pokora-i-spokój-wewnętrzny-idą-z-sobą-w-parze
Parzę Cytaty: Wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze. -Richard Carlson


wdzięczność-i-pokój-serca-idą-z-sobą-w-parze
Parzę Cytaty: Nie dociera do głupców, że zasługi i sprzyjająca Fortuna idą w parze. -Johann Wolfgang Goethe


nie-dociera-do-głupców-że-zasługi-i-sprzyjająca-fortuna-idą-w-parze
Parzę Cytaty: Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem. -Lech Nawrocki


dziwne-jak-często-ostry-język-idzie-w-parze-z-tępym-umysłem
Parzę Cytaty: Godność, poszanowanie własnego charakteru, idą w parze z pewnym stopniem dobrobytu. -Eugene Delacroix


godność-poszanowanie-własnego-charakteru-idą-w-parze-z-pewnym-stopniem-dobrobytu
Parzę Cytaty: Wielkość z cierpieniem zawsze idzie w parze, w najwyższe szczyty grom bije. -Adam Asnyk


wielkość-z-cierpieniem-zawsze-idzie-w-parze-w-najwyższe-szczyty-grom-bije
Parzę Cytaty: Sukces - prawdziwy sukces musi chodzić w parze z pokorą. -Violetta Villas


sukces-prawdziwy-sukces-musi-chodzić-w-parze-z-pokorą
Parzę Cytaty: Przychodziła na­dob­na do mułły Parzyć her­batkę pros­to z Tuły Z parze­nia herbatki Wy­rosły dwa skrzatki Mułłę po­dej­rze­nia w oczy kłuły  -PraJaszczur


przychodziła-na­dob­na-do mułły-parzyć-her­batkę-pros­to-z tuły-z-parze­nia-herbatki-wy­rosły-dwa-skrzatki-mułłę-po­dej­rze­nia
Parzę Cytaty: Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp. -św. Franciszek z Asyżu


kto-ob­cu­-z ko­bietą-na­rażony-jest na ska­lanie-swe­go-ducha-tak-­mo-jak ten-kto-idzie-przez-ogień-na­raża ę-na po­parze­nie
Parzę Cytaty: dwa ciała obok siebie oczy martwe ut­kwione w siebie wpatrzone ręce niepewnie złączone le­ki i żyletki poszły w parze nie tak jak za daw­nej epoki miłość zabija  -Angel Des Penseurs


dwa-ciała-obok-siebie-oczy-martwe-ut­kwione-w-siebie-wpatrzone-rę-niepewnie-złączone-­ki-i żyletki-poszły-w parze-nie-tak-jak-za-daw­nej
Parzę Cytaty: Nie stało mi jeszcze blizn po po­parze­niach załza­wiania oczu lęku Zbo­lały umysł nie przyj­mu­je przes­tróg oszołomiony stagnacją błądzi Skrzyd­latą wol­ność próbuję złapać w sieć ut­kaną z powinności daremnie  -PannaDygresja


Parzę Cytaty: Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe. -Tadeusz Kotarbiński


Parzę Cytaty: Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał. -Nicholas Sparks


Parzę Cytaty: FRASZKA NA DENTYSTĘ Tak mu się marzył dom, ba­sen wspaniały, że częściej pos­ta­nowił szu­kać dziury w całym. FRASZKA NA LISTONOSZA Niosły się lis­ty ale niemym krzykiem gdy je doręczał parze nad czajnikiem. FRASZKA NA POWOŁANIE W kie­sze­ni nędza, pójdę na księdza. -luterin