Pe­wien Cytaty

Pe­wien Cytaty: Miłość jest jak tęcza, jak bar­wy łączy ser­ca, jak błękit, a ty czer­wień, ta miłość jest już we mnie tak żyć będziemy sa­mi po­między ko­lora­mi a czer­wień na błęki­cie od­mieni daw­ne życie jes­teśmy w końcu sa­mi swoimi marzeniami. -Amorek


Pe­wien Cytaty: I. (U/Wy)stawka Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa sko­pał chłopa z Legionowa ten go w dup­sko bach... / ten go w oko ciach... | na as­falcie wys­tawka zębowa II. Cienie i blaski Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa chlapnął chłopa z Legionowa ten go bor­do bach... / ten go różem ciach... | je­den dru­giego cieniem pomalował 21ma­ja 2013  -Papużka


Pe­wien Cytaty: Głupo­ta ma pe­wien urok, ig­no­ran­cja nie. -Frank Zappa


głupo­- pe­wien-urok-ig­no­ran­cja-nie
Pe­wien Cytaty: Małe miasteczko Pe­wien Pan ja­kiejś Pani Umi­la wieczór  -Chemik -a


małe-miasteczko-pe­wien-pan-ja­kiejś-pani-umi­-wieczór 
Pe­wien Cytaty: Błękit tar­ni­ny, Róż róży czer­wień głogu -  Mo­je Beskidy. -fyrfle


błękit-tar­­ny-róż-róży-czer­wień-głogu- -mo­-beskidy
Pe­wien Cytaty: Ona była ru­da, ale niezu­pełnie...pe­wien połysk we włosach grasował... -Konstanty Ildefons Gałczyński


Pe­wien Cytaty: Żółty dziób kosa Czer­wień jagód kaliny Ser­ce jest wiosną  -fyrfle


Żółty-dziób-kosa-czer­wień-jagód-kaliny-ser­-jest wiosną 
Pe­wien Cytaty: Cza­sami ka­wałki układan­ki pa­sują do siebie tyl­ko przez pe­wien czas. -Danielle Steel


cza­sami-ka­wałki-układan­ki-pa­sują-do siebie-tyl­ko-przez-pe­wien-czas
Pe­wien Cytaty: Pe­wien nieboszczyk był z siebie dumny, gdy za pot­rzebą wys­koczył z trumny. -Kojak


pe­wien-nieboszczyk-był-z siebie-dumny-gdy-za pot­rzebą-wys­koczył-z trumny
Pe­wien Cytaty: I czy jes­teś pe­wien, że gdy­by spra­wied­li­wość n a p r a w d ę is­tniała, na pew­no nie byłaby... ...stronnicza?  -Papillondenuit


i czy-jes­teś-pe­wien-że gdy­by-spra­wied­li­wość-n a p r a w d ę is­tniała-na pew­no-nie byłaby-stronnicza 
Pe­wien Cytaty: Pe­wien ka­waler z Głogowa przed pan­na­mi się chował. Zżerała go trema, więc uda­wał, że go nie ma, aż usid­liła go wdowa. -adamzjawora


pe­wien-ka­waler-z głogowa-przed-pan­na­mi ę-chował-zżerała-go trema-więc-uda­wał-że go nie -aż-usid­liła-go wdowa
Pe­wien Cytaty: Pe­wien piękny wędkarz spod Elbląga sa­me płot­ki swą wędką wyciągał. A marzył o szczupaku! I by go w złoto zakuć! Więc na haczyk założył pieniądza. -Alfa Centauri


pe­wien-piękny-wędkarz-spod-elbląga-­me-płot­ki-swą-wędką-wyciągał-a-marzył-o szczupaku-i-by go w złoto-zakuć-więc-na haczyk
Pe­wien Cytaty: Pe­wien sy­cow­ski nuworysz Miał vac­ka jak sporysz Krótkiego i grubego Nic mi do tego Ale spy­tałem - ko­go nim certolisz?  -fyrfle


pe­wien-sy­cow­ski-nuworysz-miał-vac­ka-jak sporysz-krótkiego-i grubego-nic-mi do tego-ale-spy­łem- ko­go-nim-certolisz 
Pe­wien Cytaty: Pe­wien ma­saż spod Krakowa ma­saż świn­ce zafundował i tak długo ją pucował, że tuszonkę z niej zmajstrował. -Wiktor1


pe­wien-­ż-spod-krakowa-­ż-świn­-zafundował-i-tak-długo-ją pucował-że-tuszonkę-z niej-zmajstrował
Pe­wien Cytaty: Wys­tar­czyło, że pe­wien mężczyz­na za­kochał się w ko­biecie, aby świat stał się ta­ki, ja­ki jest. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


wys­tar­czyło-że pe­wien-mężczyz­na-za­kochał ę-w ko­biecie-aby świat-stał ę-­ki-ja­ki-jest
Pe­wien Cytaty: Li­meryk z dziejów chrześcijaństwa. Pe­wien zgwałco­ny kleryk Uciekł do mias­ta Limerick Op­rawcy go wytropili Zno­wu go zgwałcili Her­sztem ich gwar­dian Eryk  -fyrfle


li­meryk-z dziejów-chrześcijaństwa-pe­wien-zgwałco­ny-kleryk-uciekł-do mias­-limerick-op­rawcy-go wytropili-zno­wu-go zgwałcili
Pe­wien Cytaty: Klap­ki na oczach, czer­wień po­ranionych stóp. Spójrz w głąb siebie. Ro­zew­rzyj ślepia, płonie cała przed tobą. Piekiel­na świeca. -Papużka


klap­ki-na oczach-czer­wień-po­ranionych-stóp-spójrz-w głąb-siebie-ro­zew­rzyj-ślepia-płonie-cała-przed-tobą-piekiel­na-świeca
Pe­wien Cytaty: Raz pe­wien ry­bak z Litwy, lu­bił wy­jeżdżać na bitwy. Żył so­bie swawolnie, że aż zginął na wojnie. Strasznie po nim płakały rybitwy. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-ry­bak-z litwy-lu­bił-wy­żdżać-na bitwy-Żył-so­bie-swawolnie-że-aż zginął-na wojnie-strasznie-po nim-płakały