Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty

Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Oto ja Duch Twój We mnie mie­szka pełen Zbój Ja - kto? Po sam chuj Pełen wo­dy Zdrój Ukochaw­szy mózg mój Jes­tem CZłeku cały Twój  -Melchior


oto-ja duch-twój-we-mnie-mie­szka-peł-zbój-ja- kto-po sam-chuj-peł-wo­dy-zdrój-ukochaw­szy-mózg-mój-jes­tem-człeku-cały-twój 
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Leśne źródełko. Tych so­sen żywiczny zdrój -  Piękno lecznictwo. -fyrfle


leśne-źródełko-tych-so­sen-żywiczny-zdrój- -piękno-lecznictwo
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. / Serce się wycofało, będąc w poniewierce. / Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, / oto skutek: mózg rządzi tak, jak mu pięść każe. -Tadeusz Kotarbiński


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: ..a gdy sie zat­rzy­mał, skiero­wał na mnie swój pełen pur­pu­rowe­go cier­pienia wzrok a z je­go diabel­skiego gar­dziela wy­dos­tał się ból, który łamał ludzkie ser­ca, po chwi­li na mo­jej szy­ji za­cis­neły się de­moniczne dłonie, które wpro­wadziły mnie do je­go świata. To co tam zo­baczyłem zmieniło mnie na zawsze.. -Fish13


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. -Maria Konopnicka


proście-wy-boga-o-takie-mogiły-które-łez-nie-chcą-skarg-żałoś-lecz-dają-sercom-moc-czynu-zdrój-ły-na-dzień-przyszłoś
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Im człowiek bo­gat­szy w doświadczenia tym bied­niej­szy w uczucia.


im człowiek-bo­gat­szy-w doświadczenia-tym-bied­niej­szy-w uczucia 
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona


jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg


mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy 
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Mózg nie ma wstydu. -Jules Renard


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Dom pełen Ser­ce puste  -lajajaj


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Język to sku­teczna maszy­na do szy­cia. Na­wet jak szy­je gru­bymi nićmi, to łat­ka per­fekcyj­nie przyszy­wa się do człowieka. Z cyk­lu po­wieści


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Mózg człowieka to unerwiony wszechświat. -Anonim


mózg-człowieka-to-unerwiony-wszechświat
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Mózg to najbardziej przeceniony organ. -Anonim


mózg-to-najbardziej-przeceniony-organ
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Egza­miny na­pełniają lękiem każde­go, na­wet dob­rze przy­goto­wane­go, po­nieważ najgłup­szy może za­pytać o więcej, niż najmądrzej­szy jest w sta­nie odpowiedzieć. -Charles Caleb Colton


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Smutek kochanków jest pełen rozkoszy. -Charles Louis Montesquieu


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Świat pełen jest drogich nieobecnych. -Fiodor Dostojewski


Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Nie poz­naw­szy siebie, nie prze­raziw­szy się sobą - zap­rawdę, nig­dy z piekła sam nie wyjdziesz. -Edward Stachura


nie-poz­naw­szy-siebie-nie prze­raziw­szy ę-sobą- zap­rawdę-nig­dy-z piekła-sam-nie wyjdziesz
Pełen Wo­dy Zdrój Ukochaw­szy Mózg Cytaty: Mózg człowieka - to uner­wiony wszechświat. -Jan Włodak


mózg-człowieka- to uner­wiony-wszechświat