Pełną Cytaty

Pełną Cytaty: Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango


miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Pełną Cytaty: Nachalna Pełna w tobie Zmie­sza­niem ruchów Prowokująca W Dłoni ściskając Me­lodyj­nie pieszcząc Ustami Bez­szczel­ne uśmiechy Głębo­kie spojrzenia Wypięta Wplo­tając Całą siebie Biorę Pełna ekstazy Czer­piąc zadowolenie Odpływasz Jes­teś mój Bar­dziej niż swój Kiedykolwiek  -Senqa


Pełną Cytaty: dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu... -RudaDusza


Pełną Cytaty: Pat­rzę w Je­go oczy lśnią je­ziora głębiną, czuję spokój, tonę w tym spojrzeniu... Między na­mi cisza pełna zrozumienia... Tu roz­mową jest  dotyk, blis­kość, chwi­la Tu i Teraz... War­gi czerwone po po­całun­kach nabrzmiałe jak ma­ki na łące... Słońca promienie bez­wstyd­nie do­tykają swy­mi palcami na­gości ciała... Po upal­nej nocy gorąca ka­wa i tosty na wspólnym stole... Pełna harmonia między Nami... Miłość- jed­no słowo w ty­siącach drobnych gestów odnalezione...   -Uśmiechnięta Anielica


Pełną Cytaty: Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha.. -I'm nothing


Pełną Cytaty: Na świecie po­dob­no is­tnieją dwa rodza­je ludzi. Jed­ni, kiedy dos­tają szklankę dokład­nie w połowie na­pełnioną, mówią:


Pełną Cytaty: Szczęście to tyl­ko garść pełna wody. -Janusz Leon Wiśniewski


Pełną Cytaty: Pełna wrzasku ziemia polska od Czikago do Tobolska. -Tadeusz Żeleński - Boy


Pełną Cytaty: Po­kochałam ja­ko De­mo ,płakałam przez pełną wer­sję ... -Czytelnick


po­kochałam-ja­ko-de­mo-płakałam-przez-pełną-wer­sję
Pełną Cytaty: Niewin­ność dzieci - tak pełna przyszłego grzechu!  -Maria Komornicka


niewin­ność-dzieci- tak-pełna-przyszłego-grzechu 
Pełną Cytaty: Hi­pok­ry­ta, ten to ma zaw­sze gębę pełną roboty. -RedRose


hi­pok­ry­-ten-to  zaw­sze-gębę-pełną-roboty
Pełną Cytaty: Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski


droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Pełną Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski


dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Pełną Cytaty: bez­kres­na pustka ni­cością mrocznie lśniącą pełna po brzegi  -kinQ


bez­kres­na-pustka-­cośą-mrocznie-lśącą-pełna-po brzegi 
Pełną Cytaty: Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności! -Borys Pasternak


natura-ludzka-a-szczególnie-kobieca-jest-ciemna-i-pełna-sprzecznoś
Pełną Cytaty: Nie prze­bierając w słowach masz ciągle pełną szafę. -Papużka


nie-prze­bierając-w słowach-masz-ągle-pełną-szafę
Pełną Cytaty: Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną. -Enoch Powell


historia-pełna-jest-wojen-o-których-każdy-wiedział-że-nie-wybuchną
Pełną Cytaty: Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca. -William Shakespeare


Życie-jest-to-opowieść-idioty-pełna-wrzasku-i-wściekłoś-nic-nie-znacząca