Pełne Są Uczonych Cytaty

Pełne Są Uczonych Cytaty: W samych Stanach Zjednoczonych działa około 700 szkół biznesu. Wszystkie te instytucje pełne są uczonych, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć sławę jako teoretycy zarządzania. -Robert Lenzer


w-samych-stanach-zjednoczonych-działa-około-700-szkół-biznesu-wszystkie-te-instytucje-pełne-są-uczonych-którzy-za-wszelką-cenę-chcą-zdobyć
Pełne Są Uczonych Cytaty: Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów. -Jarosław Iwaszkiewicz


szczęście-jest wówczas-pełne-gdy-światło-po­ran­ka-budzi-dwo­-ludzi-do dnia-pełne­go-wspólnych-czynów-i rozmów
Pełne Są Uczonych Cytaty: Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree


mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Pełne Są Uczonych Cytaty: Nadzieje uczonych są pewniejsze niż bogactwa nieuków. -Demokryt


nadzieje-uczonych-są-pewniejsze-ż-bogactwa-nieuków
Pełne Są Uczonych Cytaty: Film nie jest sztuką uczonych, lecz analfabetów. -Werner Herzog


film-nie-jest-sztuką-uczonych-lecz-analfabetów
Pełne Są Uczonych Cytaty: Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych. -Novalis


najsilniejsza-wspólnota-wszelkiej-wiedzy-naukowa-republika-to-wysoki-cel-uczonych
Pełne Są Uczonych Cytaty: Ilu to uczonych mężów zgubiła głupota a wiedza na nic im się nie przydała. -Ali Ibn Abi Talib


ilu-to-uczonych-mężów-zgubiła-głupota-a-wiedza-na-nic-im-ę-nie-przydała
Pełne Są Uczonych Cytaty: Niewielu jest władców, którzy zaniedbując cnotliwych i lekceważąc uczonych, zdołaliby zachować władzę. -Anonim


niewielu-jest-władców-którzy-zaniedbując-cnotliwych-i-lekceważąc-uczonych-zdołaliby-zachować-władzę
Pełne Są Uczonych Cytaty: Dwóch głupców nie tak się prędko z sobą unudzą jak dwóch uczonych. -Stefan Witwicki


dwóch-głupców-nie-tak-ę-prędko-z-sobą-unudzą-jak-dwóch-uczonych
Pełne Są Uczonych Cytaty: Nie musi się znać teologii, by poznać niebo, ani uczonych wywodów, aby mieć pewność, nawet przy bezgwieździstym niebie, że nasza racja wystarcza. -Anna Kowalska


nie-musi-ę-znać-teologii-by-poznać-niebo-ani-uczonych-wywodów-aby-mieć-pewność-nawet-przy-bezgwieździstym-niebie-że-nasza-racja-wystarcza
Pełne Są Uczonych Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214


Pełne Są Uczonych Cytaty: Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś. -Vedan


Pełne Są Uczonych Cytaty: Studia powinniśmy traktować jako coś w rodzaju spaceru przez pola i lasy, iść bez pośpiechu, chłonąc całym sercem wrażenia. Wielu uczonych zapomina, iż radość, którą czerpiemy z arcydzieł literatury, zależy więcej od głębi naszego wyczucia niż zrozumienia. -Helen Keller Adams


Pełne Są Uczonych Cytaty: A polski Salomon pełne wylał. -Mieczysław Michał Szargan


Pełne Są Uczonych Cytaty: Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmentarze-są-pełne-ludzi-niezastąpionych
Pełne Są Uczonych Cytaty: Nie ma pełne­go, bez­względne­go szczęścia. -Horacy


nie- pełne­go-bez­względne­go-szczęścia
Pełne Są Uczonych Cytaty: Pełne kieszenie rąk mają lenie. -Stanisław Leszczyński


Pełne Są Uczonych Cytaty: Jadu pełne są te stare skorupy cnoty. -Wacław Berent


jadu-pełne-są-te-stare-skorupy-cnoty