Pełne Wersów Lody  Cytaty

Pełne Wersów Lody  Cytaty: We­na już nie ta z Dziado­wej Kłody Mo­je li­mery­ki nie pier­wszej wody Lecz nic mi spra­wy talentu Wyr­wałaś mnie z zamętu Poezją są Two­je pełne wersów lody  -fyrfle


we­na-już-nie  z dziado­wej-kłody-mo­-li­mery­ki-nie pier­wszej-wody-lecz-nic-mi spra­wy-talentu-wyr­wałaś-mnie-z zamę-poezją
Pełne Wersów Lody  Cytaty: Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów. -Jarosław Iwaszkiewicz


szczęście-jest wówczas-pełne-gdy-światło-po­ran­ka-budzi-dwo­-ludzi-do dnia-pełne­go-wspólnych-czynów-i rozmów
Pełne Wersów Lody  Cytaty: Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree


mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Pełne Wersów Lody  Cytaty: fran­cuskie lody w gorącej filiżance po­tok miłości  -Alicia Slob


fran­cuskie-lody-w-gorącej-filiżance-po­tok-miłoś 
Pełne Wersów Lody  Cytaty: zap­ro­siłem ko­bietę na lody dos­tałem w twarz ,,,miast ochłody  -poeta wyklęty


zap­ro­łem-ko­bietę-na lody-­łem-w twarz-miast-ochłody 
Pełne Wersów Lody  Cytaty: W ta­kie upały Ser­ca nie chcą się tulić. Chodzą na lody. -PINGWINIOWATY


w ­kie-upały-ser­ca-nie chcą ę-tulić-chodzą-na lody
Pełne Wersów Lody  Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214


Pełne Wersów Lody  Cytaty: To trochę niepojęte (al­bo po pros­tu ludzkie), że jed­ne­go dnia płacze­my i wścieka­my się bez po­wodu, bo nic nie jest tak jak po­win­no, a dru­giego dnia uśmiech na twarzy pot­ra­fi wy­wołać słońce, bańki myd­la­ne i lody. -Kaye


Pełne Wersów Lody  Cytaty: Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś. -Vedan


Pełne Wersów Lody  Cytaty: za­pom­niałam już jak się maluje słów opuszka­mi pejzaże wyb­lakły wersów warkocze jak two­je sier­pniowe zdjęcie i tyl­ko czasem przez moment gdy pat­rzę twoimi oczami wszys­tko sta­je się jasne a moż(rz)e na­wet jasnoniebieskie  -giulietka


Pełne Wersów Lody  Cytaty: po­wiedz Polsko ile w To­bie ze snów trwo­gi grudnia i niewin­ności sierpnia po­wiedz Pol­sko gdzie Twój duch umarłych wersów złożonych ze słów tak nies­ka­zitel­nie czystych po­wiedz Polsko czy te krzyże coś jeszcze znaczą i krop­le krwi wsiąkłe w Twą duszę  -Adamo70


Pełne Wersów Lody  Cytaty: Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmentarze-są-pełne-ludzi-niezastąpionych
Pełne Wersów Lody  Cytaty: A polski Salomon pełne wylał. -Mieczysław Michał Szargan


Pełne Wersów Lody  Cytaty: Ja­du pełne są te sta­re sko­rupy cnoty. -Wacław Berent


ja­-pełne-są te sta­re-sko­rupy-cnoty
Pełne Wersów Lody  Cytaty: Jadu pełne są te stare skorupy cnoty. -Wacław Berent


jadu-pełne-są-te-stare-skorupy-cnoty
Pełne Wersów Lody  Cytaty: Pełne kieszenie rąk mają lenie. -Stanisław Leszczyński


Pełne Wersów Lody  Cytaty: Nie ma pełne­go, bez­względne­go szczęścia. -Horacy


nie- pełne­go-bez­względne­go-szczęścia
Pełne Wersów Lody  Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych